[Laatst gewijzigd: 17 apr 2014]
Dossiers / CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015.

Het onderhandelaarsakkoord behelst onder meer een loonsverhoging van tenminste 1,2%. Ook is afgesproken dat de huidige seniorenregeling (BAPO) komt te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor alle medewerkers, die hen in staat stelt keuzes te maken die passen bij hun levensfase en persoonlijke situatie. Ook is daarin ruimte voor werkdrukverlaging. Daarnaast is er in het akkoord veel aandacht voor professionalisering van werknemers. Zo krijgen docenten een vrij te besteden jaarlijks basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van hun normjaartaak en 600 euro. Het entreerecht zal nog een jaar in stand blijven, maar komt daarna te vervallen. Met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord worden de investeringen van 148 miljoen euro die het kabinet de komende jaren in het onderwijs wil doen, veiliggesteld. 

Lees meer in het nieuwsbericht 'Onderhandelaarsakkoord CAO VO'. En/of bekijk direct het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN EN BESLUITVORMING

De VO-raad en de vakbonden leggen het onderhandelaarsakkoord de komende weken met een positief advies voor aan hun leden. De VO-raad organiseert in april 4 bijeenkomsten om bestuurders en schoolleiders een nadere toelichting te geven op de inhoud van het onderhandelaarsakkoord en de context van de onderhandelingen. Met deze bijeenkomsten willen we u daarnaast de gelegenheid bieden om vragen over de uitwerking van het akkoord te stellen. U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomsten op 22 april in Rotterdam23 april in Eindhoven24 april in Zwolle of 24 april in Amsterdam. Ook op de ALV van 23 april zal een toelichting worden gegeven en kunnen vragen worden gesteld.

Na deze bijeenkomsten zal de tekst van het onderhandelaarsakkoord, zoals in de statuten is bepaald, door middel van een schriftelijke ledenraadpleging worden voorgelegd aan de leden. De ledenraadpleging wordt opengesteld vanaf 25 april tot en met 6 mei. De partijen zullen elkaar uiterlijk 20 mei melden of hun achterban akkoord gaat. Per 1 augustus 2014 zou de nieuwe CAO VO 2014-2015 dan van kracht worden. De cao heeft een looptijd van 1 jaar. 

Q&A 

Meer informatie over het onderhandelaarsakkoord vindt u in de Q&A onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015.

CAO VO 2011-2012

De CAO VO 2011-2012, die in mei 2011 werd afgesloten door de VO-raad en bonden CNV onderwijs en FvOv, blijft van kracht tot 1 augustus 2014. Download de CAO VO 2011-2012 en bekijk het erratum CAO VO 2011-2012. De CAO VO is alleen in digitale vorm beschikbaar.