Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

Online leefstijltest voor VO-leerlingen

27 aug 2013 – Vanaf dit schooljaar is Testjeleefstijl.nu beschikbaar voor VO-scholen: een online applicatie waarmee uw leerlingen kunnen testen hoe ze op er allerlei leefstijlthema’s voor staan. De test helpt scholen verder vorm te geven aan ‘gezond schoolbeleid’.

Scholen kunnen de online leefstijltest gebruiken om aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl. Leerlingen die werken met Testjeleefstijl.nu leren gezondheidsrisico’s in te schatten en kunnen op basis daarvan verantwoorde keuzes maken op terreinen als bewegen, voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.
 

Beleidsinformatie voor uw school 

De test levert daarnaast informatie op die uw school kan gebruiken om ‘gezond schoolbeleid’ te ontwikkelen en te komen tot een beter aanbod van sport-, bewegen en gezonde leefstijl op school. Uw school krijgt beter en sneller zicht op de gezondheidsproblemen die spelen bij leerlingen en kan daardoor beter prioriteiten stellen voor gezondheidsbevordering. 
 

Hoe werkt het?

Testjeleefstijl.nu bestaat uit 2 delen: leerlingen doen een aantal metingen en testen (fysieke metingen, spierkracht en uithoudingsvermogen) en beantwoorden vragen over leefstijlthema’s. Op basis van de ingevulde gegevens berekent de test een individueel risicoprofiel. Daarna formuleert de leerling een eigen actieplan met persoonlijke veranderdoelen. Hierbij krijgt hij of zij tips en suggesties voor het behalen van deze doelen. De laatste stap is de evaluatie: heeft de leerling de veranderdoelen gehaald? Meer informatie vindt u op de website Testjeleefstijl.nl.  
 
Voor scholen is er een online dashboard waarmee ze de afname van Testjeleefstijl in hun school kunnen monitoren en verschillende rapportages kunnen uitdraaien. 
 
De kosten bedragen 3 euro per leerling. Elke licentie is geldig gedurende de gehele schoolperiode van de leerling (vmbo: 4 jaar, havo: 5 jaar en vwo: 6 jaar).
 
In de loop van 2013-2014 wordt de test uitgebreid met het thema ‘financiën’ en komen er meer vragen bij het thema ‘seksualiteit’. 
 

Meedoen?

Via testjeleefstijl@mbodiensten.nl kunt u uw school aanmelden voor Testjeleefstijl.nu. Hiervoor heeft u een aantal documenten nodig: inkoopaanvraag, handleiding en excelbestanden. Voor het afnemen van de testen zijn een testprotocol en filmpjes beschikbaar. U vindt de documenten en filmpjes op de website Testjeleefstijl.nl
 

Meer informatie 

Testjeleefstijl.nu is een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl, in samenwerking met TNO. Zie voor meer informatie de website Testjeleefstijl.nl en de: 
Voor vragen kunt u mailen naar: testjeleefstijl@mbodiensten.nl