[Laatst gewijzigd: 05 sep 2016]

CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs. Recent hebben de sociale partners een CAO VO 2016-2017 afgesloten. Deze nieuwe cao geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017.

Zoals in het onderhandelaarsakkoord reeds aangegeven, zijn onder meer de volgende onderwerpen ten opzichte van de CAO VO 2014/2015 aangepast:

  • Looptijd
  • Salarismaatregelen
  • Ontslag
  • Sociale zekerheid (Wovo en Zavo)
  • Persoonlijk budget
  • Beroepscommissie bijzonder onderwijs

Daarnaast is een afwijking van de ketenregeling opgenomen voor onbevoegde docenten en voor docenten die specifiek benoemd zijn en ingezet worden voor het geven van onderwijs aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school. In de tekst staat onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden.

Zie ook de was/wordt tabel CAO VO 2016-2017.

Vragen 

Voor vragen over de nieuwe cao(-teksten) kunnen leden van de VO-raad terecht bij de helpdesk VO. Zie ook de Q&A CAO VO 2016-2017.