Stap 2 faciliteert leernetwerken in de regio, die rondom een thema worden opgezet. In een leernetwerk zitten vijf tot tien scholen die van en met elkaar willen leren op thema’s rondom het verbinden van onderwijskundige ambities in verhouding tot hun personele ambities. Dit alles gaat onder begeleiding van een procesbegeleider.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen in leernetwerken zijn:

  • Lerarentekort
  • Differentiëren
  • Krimp 
  • Goed werkgeverschap
  • Ontwikkelen van een professionele cultuur in de school
  • Gepersonaliseerd leren in relatie tot strategisch HRM

 

Doel van de leernetweken is om de scholen inhoudelijk verder te brengen op een gezamenlijk thema. Een netwerk wordt maximaal 5 keer begeleid door een procesbegeleider en is na de laatste bijeenkomst in staat om zelfsturend verder te gaan.

Aansluiten bij een leernetwerk

Wilt u graag aansluiten bij een van onze leernetwerken of heeft u een thema waar u graag in een leernetwerk verder mee aan de slag wilt? Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de regiocoördinator in uw regio:


Heeft u vragen of wilt u graag deelnemen en weet u niet binnen welke regio uw school valt? Neem contact op met stap2@vo-raad.nl.