18 oktober 2016

Scholen ontvangen jaarlijks van de overheid één budget voor personeelskosten en materiële kosten: de lumpsum. Daarnaast ontvangen scholen jaarlijks een bedrag om aan de ambities van het sectorakkoord te besteden (prestatiebox).

Regeling GPL

Bij de berekening van het lumpsumbedrag dat scholen krijgen voor personeelskosten, speelt de gemiddelde personeelslast (GPL) een rol. Dit is een normbedrag voor het salaris, inclusief toelagen en vergoedingen en werkgeverslasten. In de regeling bedragen gemiddelde personeelslast 2018-2019 staat hoe hoog de GPL is.

Regeling exploitatiekosten

De regeling GPL is vanaf dit jaar voor het eerst gecombineerd met de regeling exploitatiekosten. Deze laatste regeling omvat de materiële bekostiging en de vergoeding voor het lesmateriaal, en daarnaast de aanvullende bekostiging voor nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak en scholen onder de opheffingsnorm. Bekijk de regeling exploitatiekosten 2018-2019.

Regeling prestatiebox

De regeling prestatiebox omvat de bekostiging die scholen ontvangen om uitvoering te geven aan het sectorakkoord vo. Bekijk de regeling prestatiebox 2018.