Aanbod activiteiten Maatwerk

12 september 2018

Binnen het thema Maatwerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Hier vindt u een overzicht van de komende periode.

Leernetwerken

In 2018 startten nieuwe leernetwerken over verschillende onderwerpen, waaronder:

Datum startbijeenkomst: 5 maart van 9.30 tot 12.30 uur
Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering [VOL]

Datum startbijeenkomst: 5 maart van 9.30 tot 12.30 uur
Leernetwerk Flexibilisering van het onderwijs [VOL]

Datum startbijeenkomst: 7 maart van 13.00 tot 16.00 uur
Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven [VOL]

Datum startbijeenkomst: 9 maart van 09.30 tot 12.30 uur
Leernetwerk Onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen [VOL]

Datum startbijeenkomst: 11 april van 13.00 tot 16.00 uur
Leernetwerk Versterken aansluiting havo-hbo [VOL]


 

Masterclasses

In 2018 vonden een nieuwe reeks masterclasses plaats. Tijdens een masterclass wordt u door twee inhoudelijke sprekers meegenomen in het thema van de middag. Na een warme maaltijd vindt er een panelgesprek plaats met de sprekers, collega-schoolleiders en/of leerlingen. Alle masterclasses starten rond 16:00 uur, eindigen om ca. 19:00 uur en vinden veelal plaats in regio Utrecht.

De masterclasses voor 2018 zijn afgerond.Pilot Recht op Maatwerk

Van begin 2017 tot eind 2018 loopt de pilot Recht op maatwerk. De pilot is een initiatief van de VO-raad, het ministerie van OCW en scholierenorganisatie LAKS om te onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk kan worden vormgegeven en wat het leerlingen oplevert. Op deze pagina vindt u meer informatie over de pilot.

Datum: 29 november 2018
Slotbijeenkomst pilot Recht op maatwerk
 


Overig aanbod

Collegiale visitatie
Wilt u op uw school aan de slag met onderwerpen als differentiëren, eigenaarschap van leerlingen of een ambitieuze leercultuur in de klas? Maar weet u nog niet precies waar uw school of afdeling staat, of hoever u bent?  De collegiale visitaties die de VO-raad middels het programma Stap 2 aanbiedt zijn een uitstekend middel om de stand van zaken op uw school op deze onderwerpen beter in beeld te krijgen.
Meer weten over de collegiale visitatie? Stuur dan een email naar stap2@vo-raad.nl.

 Vragen

Voor meer informatie over het project Maatwerk kunt u terecht op de themapagina. Neem bij vragen contact op met team Maatwerk: maatwerk@vo-raad.nl