Binnen het thema Maatwerk worden diverse activiteiten georganiseerd. Hier vindt u een overzicht van de komende periode.


Bijeenkomsten

Datum: 24 januari 2018
Informatiebijeenkomst Subsidieregeling lente- en zomerscholen, Utrecht

Datum: 30 januari 2018
Landelijke informatiebijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo, Utrecht

 Leernetwerken

In 2018 starten nieuwe leernetwerken over verschillende onderwerpen, waaronder:

Datum startbijeenkomst: 5, 6 of 7 maart
2x Leernetwerk Onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen

Datum startbijeenkomst: 5, 6 of 7 maart
1x Leernetwerk Flexibilisering van het onderwijs

Datum startbijeenkomst: 5, 6 of 7 maart
1x Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering

Datum startbijeenkomst: 5, 6 of 7 maart
2x Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven

*alle data zijn onder voorbehoud
 Peer-2-peerbijeenkomsten

In 2018 vinden twee peer-2-peerbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten gaat u met collega-scholen in gesprek over hun ervaringen aangaande verschillende thema’s.  

Datum: 12 april 2018
Tijdens deze dag kunt u ervaringen delen met andere scholen met betrekking tot:

  • Plusdocument
  • Voorkomen van onnodig zittenblijven
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Versterken van soepele overgangen


Datum: 2 oktober 2018
Tijdens deze dag kunt u ervaringen delen met andere scholen met betrekking tot: 

  • Voorkomen van onnodig zittenblijven
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Versterken van soepele overgangen


*Alle data onder voorbehoud
 Masterclasses

In 2018 start weer een nieuwe reeks masterclasses. Tijdens een masterclass wordt u door twee inhoudelijke sprekers meegenomen in het thema van de middag. Na een warme maaltijd vindt er een panelgesprek plaats met de sprekers, collega-schoolleiders en/of leerlingen. Alle masterclasses starten om 16:00 uur, eindigen om 19:00 uur en vinden veelal plaats in regio Utrecht. Voor de volgende masterclasses is de datum bekend:

Datum: 12 maart 2018
Masterclass Brede vorming

Datum: 13 november 2018
Masterclass Bevorderen van motivatiePilot Recht op Maatwerk

Van begin 2017 tot eind 2018 loopt de pilot Recht op maatwerk. De pilot is een initiatief van de VO-raad, het ministerie van OCW en scholierenorganisatie LAKS om te onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk kan worden vormgegeven en wat het leerlingen oplevert. Op deze pagina vindt u meer informatie over de pilot en veelgestelde vragen over het bieden van maatwerk.
 Vragen

Voor meer informatie over het project Maatwerk kunt u terecht op de themapagina. Neem bij vragen contact op met team Maatwerk: maatwerk@vo-raad.nl
 Overig aanbod

Collegiale visitatie
Wilt u op uw school aan de slag met onderwerpen als differentiëren, eigenaarschap van leerlingen of een ambitieuze leercultuur in de klas? Maar weet u nog niet precies waar uw school of afdeling staat, of hoever u bent?  De collegiale visitaties die de VO-raad middels het programma Stap 2 aanbiedt zijn een uitstekend middel om de stand van zaken op uw school op deze onderwerpen beter in beeld te krijgen.
Meer weten over de collegiale visitatie? Stuur dan een email naar stap2@vo-raad.nl.