15 februari 2017

Elke leerling onderwijs op maat. Het Zwijsen College in Veghel heeft de afgelopen jaren veel in deze ambitie geïnvesteerd. Inmiddels hebben leerlingen verschillende mogelijkheden om te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Plaatsvervangend rector Barbara Sol vertelt hoe dat gebeurt en wat erbij komt kijken.

Het afgelopen schooljaar deed een kwart van de vwo 5-leerlingen eindexamen in totaal 36 vakken met een gemiddelde score van een 7.8. Zij zitten op het Fast Lane vwo, een versnelde vwo-route, waarin leerlingen tijd vrijspelen om in 6 vwo te verbreden en te verdiepen. “Voor slimme leerlingen is versnelling heel effectief”, zegt Sol. “Leerlingen die onderpresteren bijvoorbeeld, zien we opbloeien doordat ze niet meer worden geremd door het klassikale tempo.”

Leren differentiëren

Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen vakken waarin ze uitblinken versneld doorlopen. Omdat de Fast Lane-leerlingen samen met reguliere leerlingen in de groep zitten – een bewuste keuze – moeten leraren goed kunnen differentiëren. “Al onze docenten zijn gedurende een heel schooljaar intensief geschoold in differentiëren”, vertelt Sol. “Maar daarmee ben je er niet, hebben wij ervaren. Er is meer nodig: leerlingen krijgen voor de vakken die ze versneld doen, extra instructie in zogenoemde ‘zwijsenuren’. In overleg met hun mentor en de vakdocent hoeven ze dan sommige reguliere lessen niet meer te volgen.”

Al onze docenten zijn gedurende een heel schooljaar intensief geschoold in differentiëren

Wisselen op maat

Naast versnelling, worden de zwijsenuren gebruikt voor verdieping en verbreding. Sol: “Leerlingen kunnen in deze uren bijvoorbeeld excellentieprogramma’s volgen, zoals Cambridge English, ze kunnen Chinees leren of Spaans, en sommige leerlingen gebruiken deze uren om onderwijs te volgen aan de universiteit. Elke leerling maakt hierover individuele afspraken met de mentor.” Daarnaast kunnen leerlingen ‘wisselen op maat’: voor een leerling die meer lessen nodig heeft bij het ene vak en minder lessen bij het andere vak, wordt het individuele rooster aangepast. “Dat is écht onderwijs op maat”, stelt Sol. “Niet alleen aan de bovenkant, want ook als een leerling in een vak wat zwakker is, kan hij in dat vak extra lessen volgen.”

ICT onmisbaar

Wil je leerlingen hun eigen leerroute laten doorlopen, dan is ICT een onmisbaar hulpmiddel, vindt de school. Vanaf dit schooljaar hebben alle brugklasleerlingen dan ook een laptop. Ter voorbereiding onderzochten de vakgroepen welke digitale programma’s ze willen gebruiken. Sol: “De secties hebben daarin veel vrijheid, maar het is een vereiste dat het digitale materiaal tempo- en niveaudifferentiatie ondersteunt. Sommige vakgroepen zijn helemaal digitaal gegaan, terwijl andere een start hebben gemaakt en het gaandeweg uitbreiden.”

Spectaculaire effecten

Ook buiten het curriculum hebben leerlingen van het Zwijsen gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen aan Team Rembrandts, dat in samenwerking met Fontys wordt uitgevoerd. In dit project bouwen leerlingen robots en doen ze mee aan (internationale) wedstrijden. Sol: “Leerlingen vinden dat fantastisch en de effecten zijn spectaculair. We zien leerlingen veranderen van bescheiden, wat introverte vwo’ers in zelfverzekerde jongvolwassenen.”

Meer informatie
Barbara Sol
bsol@zwijsencollege.nl
www.zwijsencollege.nl