Weeklog Paul Rosenmöller: Vooruit met het vmbo

27 februari 2017

De week van 20 t/m 26 februari 2017.

Eindelijk was die er dan: de brief van de bewindslieden over het vmbo en de aansluiting vmbo-mbo. De timing was wel bijzonder. In de week dat de Tweede Kamer voor het laatst vergaderde en een paar dagen na de laatste persconferentie van de minister-president kwamen de minister en de staatssecretaris met een paar stevige voornemens over het (voorbereidend) beroepsonderwijs.

Het moment mag dan bijzonder zijn, de inhoud maakte veel goed. Lang zijn we in de sector en met het ministerie in gesprek geweest over een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. We pleiten al enige tijd voor een beroepsgericht vak in de theoretische leerweg (en de havo!) om het onderscheid tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs te verkleinen. Ook de wens voor een vijfjarig vmbo voor leerlingen die daar baat bij hebben dateert van vorig jaar. Tijdens de VO2020-tour sprak ik dan ook veel mensen die positief waren over deze voornemens die, naast de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's, bijdragen aan het verder versterken van het vmbo.

Op regionaal niveau weten de vmbo- en mbo-scholen elkaar steeds beter te vinden. Daar zal de versterking van de samenwerking gerealiseerd moeten worden. Vaak is dat een combinatie van visie en mensenwerk. Als leiders van scholen weten wat ze willen, een gezamenlijke visie ontwikkelen en het institutionele belang ondergeschikt maken aan de kansen voor leerlingen en studenten, gebeuren er prachtige dingen.

De overgangen behoren tot de zwakke elementen in ons stelsel en als mbo-leraren op het vmbo les kunnen geven en sommige van de leerlingen daar het mbo2-diploma kunnen halen, of andersom, is dat pure winst. Winst voor die leerling en ook een uitdaging voor de leraar, hoewel ik nog steeds (te) vaak hoor dat lesgeven op een 'lager' niveau als onaantrekkelijk wordt ervaren. Onbekend maakt ook hier onbemind.

De brief mag dan aan de late kant zijn in deze kabinetsperiode, laten we de uitvoering van de plannen snel ter hand nemen. Daarvoor hoeven we niet op een nieuw kabinet te wachten. Vooruit met het vmbo!