11 april 2017

Schoolleiders, bestuurders en leraren kunnen voor ondersteuning bij het goed organiseren en uitvoeren van de tweede correctie van de eindexamens dit schooljaar opnieuw terecht bij de VO-raad, AOb, CNVO en FvOv. De ondersteuning bestaat uit een meldpunt voor het doorgeven van vragen en knelpunten, een 'checklist organiseren correctiewerk' en een 'adviestabel opsturen examens naar correctoren'.

Met het ondersteuningsaanbod willen de VO-raad en vakbonden bereiken dat docenten optimaal in de gelegenheid worden gesteld om de tweede correctie volledig uit te voeren. Alle leerlingen hebben immers recht op een goede, volledig uitgevoerde correctie van hun examens.

De bonden en VO-raad bieden de volgende ondersteuning aan: 

Checklist organiseren correctiewerk
In de checklist organiseren correctiewerk staan aandachtspunten en tips voor het organiseren van het correctiewerk. De checklist is mede opgesteld op basis van binnengekomen ideeën vorig jaar. Via het meldpunt kunt u ook zelf uw ideeën, voorbeelden etc. delen zodat de lijst aangevuld kan worden.

Adviestabel
Ook dit jaar is voor scholen een adviestabel opgesteld met per vak en examen de dagen waarop de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector (en weer retour bij de eerste corrector) zodat beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk. Vorig jaar bleek dat deze tabel scholen veel duidelijkheid geeft en het plannen makkelijker maakt. Scholen wordt dan ook dringend aangeraden deze tabel te hanteren. De tabel is in samenspraak met het CvTE en de vakverenigingen opgesteld.

Meldpunt

De VO-raad, AOb, CNVO en FvOv behandelen de ingekomen meldingen via bovenstaand formulier en bepalen of deze actie vereisen. Indien gewenst, neemt een van de organisaties contact op met de melder.

Achtergrond

Het ondersteuningsaanbod ontstond in 2016 naar aanleiding van de intentieverklaring eind 2015 waarin de AOb, CNV Onderwijs, FvOv, VO-raad en het ministerie van OCW verklaarden zich in te spannen voor een volledig uitgevoerde correctie van het centraal examen binnen de bestaande systematiek. Lees meer op de themapagina 'Centrale eindexamens'.