De VO-raad zoekt een Bestuurssecretaris m/v (0,8 - 1 fte).

Functieprofiel

Als bestuurssecretaris ondersteun je het bestuur en de vereniging en voer je de regie op verenigingsprocessen en besluitvormingsprocedures binnen de vereniging ten behoeve van het dagelijks – en algemeen bestuur, de ledenadviesraad, het schoolleidersplatform en de ALV. Je eerste prioriteit is het optimaal bedienen van het (dagelijks) bestuur. Dit vraagt iemand die scherp de hoofd- en bijzaken scheidt en de verbanden ziet tussen wat er (beleidsmatig) speelt in de vereniging en haar gremia. Je hebt een groot netwerk binnen onze vereniging, of kunt dit snel opbouwen. Het belang van onze leden verlies jij nooit uit het oog.

Je hebt ervaring in beleidsontwikkeling en –implementatie; in het opereren in een politiek–bestuurlijke context. Door jouw kennis van het maatschappelijke en politieke krachtenveld weet je te anticiperen op politieke ontwikkelingen en te bevorderen dat de VO-raad een sturende invloed heeft.

Een goede en soepele bestuurlijke besluitvorming vraagt een gestructureerde bestuurssecretaris die strak plant en strategisch denkt. Je bereidt op tijd de bestuursvergaderingen voor en draagt zorg voor het delen van de besluiten en bewaakt het tijdig nakomen hiervan. Ook bereid je de bestuurlijke overleggen voor die de VO-raad heeft met de ambtenaren en bewindslieden van ministerie van OCW, de sectorraden en profielorganisaties. Samenwerken is een automatisme, of dat nou is met de directeur, het MT, het bestuurssecretariaat of de beleidsadviseurs. Je overtuigt anderen en brengt ze in beweging.

Wij vragen:

• afgeronde relevante WO-opleiding;

• minstens 5 jaar werkervaring;

• aantoonbaar leidinggevende capaciteiten;

• politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

• organisatietalent en zorgvuldigheid;

• uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;

• inzicht in ontwikkelingen, politiek en bestuurlijke verhoudingen op de diverse beleidsterreinen;

• inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen het bureau en de vereniging.
 

Wij bieden:

• een fulltime dienstverband, maar werken in deeltijdverband van minimaal 32 uur per week is bespreekbaar;

• in eerste instantie een jaarcontract waarbij uitzicht bestaat op een vaste aanstelling;

• de inschaling en je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 

Meer weten en solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan je CV en motivatie vóór 29 mei 2017 naar vacature@vo-raad.nl o.v.v. van de functie waarop je solliciteert. De eerste gespreksronde staat gepland op 15 juni 2017. De tweede gespreksronde op 30 juni.  Voor meer informatie neem je contact op met Joop Vlaanderen, Hoofd beleid VO-raad via 030 - 232 48 00.

Over de VO-raad

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.