08 december 2017

Het bestuur van regio Oost (Gelderland en Overijssel) roept belangstellende bestuurders op interesse kenbaar te maken en te solliciteren naar de vacante positie als lid van het regiobestuur.

De gezochte profielkenmerken voor leden van het regiobestuur zijn:

  • heeft kennis van relevante onderwijsdossiers en een breed netwerk
  • legt verbinding tussen de achterban in de regio en het regiobestuur
  • weet de standpunten en ideeën uit de eigen regio op te halen
  • kan in de volle breedte mee denken vanuit de integrale blik
  • is herkenbaar voor de eigen achterban
  • is als bestuurder werkzaam in het voortgezet onderwijs in regio Oost
  • is aanwezig bij de bestuursvergaderingen (2 à 3 per jaar) en de regiobijeenkomsten (2 per jaar)
     

Solliciteren

Uw korte schriftelijke motivatie met cv kunt u vóór 23 februari mailen naar dionnezeldenrijk@vo-raad.nl onder vermelding van ‘vacature regiobestuur Oost’. Het bestuur van de regio voert in maart met de kandidaten een gesprek. U wordt hier zo snel mogelijk na 23 februari over geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Lutteke (voorzitter regio): via ltk@isendoorn.nl. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Voor meer informatie over de regio’s en de samenstelling van het huidige bestuur van regio Oost verwijzen we u naar onze websitepagina over de regio's.