In Zoetermeer: geen trucs meer nodig

03 oktober 2016

Rector Jeroen van Grunsven van het Picasso Lyceum beschouwt de wetswijziging vooral als een verruiming voor leerlingen die het werk van docenten interessanter maakt: “Maatwerk mag eindelijk echt."

"We deden het al, omdat we heel eigenwijs vonden dat dat het beste voor het kind was, maar we moesten wel balanceren op de rand van wet- en regelgeving en soms een truc uithalen. Dat is nu niet meer nodig”, zegt Van Grunsven. 

De nieuwe wettelijke ruimte voor ontwikkelen, versnellen en verbreden leidt ook bij geschiedenisleraar Arnoud van Koeveringe niet meteen tot nieuwe inzichten: “Dat spoor volgen we al lang. Maar nu het gaat over een totaal aantal uren per opleiding, kan ik die uren tactischer inzetten en echt uitgaan van waar een leerling aan toe is. Leerlingen kunnen er makkelijker voor kiezen om voor bepaalde vakken de eerste jaren meer uren te maken om in het examenjaar ruimte te hebben voor andere dingen. Andere leerlingen kan ik juist met een groter aantal contacturen naar een hoger niveau helpen.”

Uren tactischer inzetten en echt uitgaan van waar een leerling aan toe is

Net als zijn collega’s kijkt Van Koeveringe aan het begin van elk schooljaar standaard naar kansen voor maatwerk: “Lopen er al maatwerktrajecten vanuit eerdere klassen? Zijn er doubleurs bij met hoge cijfers voor geschiedenis, of 5-vwo’ers die op havoniveau hoge cijfers haalden? Aan de hand daarvan ga ik met leerlingen in gesprek over de mogelijkheden. De verantwoordelijkheid leg ik wel sterk bij de leerling zelf, ik coach vooral.”

Fijn lesgeven

Van Grunsven weet dat gepersonaliseerd onderwijs flinke investeringen vergt van docenten: “Ook hier is de werkdruk hoog. Maar juist over maatwerktrajecten hoor ik docenten niet. Maatwerk levert meer gemotiveerde leerlingen op, die zich meer eigenaar voelen van het leren. Docenten zien deze leerlingen groeien en zelf dingen oppakken. Dat is fijn lesgeven.”

Vertrouwen

Van Grunsven: “Toen scholen begonnen te denken in termen van excellentie, maatwerk en gepersonaliseerd leren, ging de oude wet wringen. Er spreekt vertrouwen uit dat men vervolgens wel met ons is gaan meedenken. Het bevestigt dat we goed bezig zijn. En nu de nieuwe wet van kracht is, hoop ik dat scholen nog veel meer met de ruimte voor maatwerk gaan doen.”

Als docent heeft Van Koeveringe daarvoor vooral behoefte aan vertrouwen vanuit de school: “Dat krijgen we hier. We kunnen dingen proberen en fouten maken. In ons enthousiasme begonnen we hier ooit met een te grote groep versnellende leerlingen. Daarvan viel dus een aantal af. Die leerlingen konden gewoon verder op hun eigen niveau en wij leerden het belang van een individuele benadering in zo’n traject. We mogen dingen uitproberen en bijstellen. Wil je echt toegroeien naar maatwerk, dan is dat gewoon nodig.”