Afstudeeropdracht: Schoolexaminering

09 november 2020

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De sector werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens door middel van de negen actielijnen. De VO-raad ziet in de uitvoering van de negen actielijnen een mooie aanleiding om een afstudeeropdracht te formuleren voor een student Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen (of een andere passende studie).

De afstudeeropdracht is als volgt:

Doe kwalitatief onderzoek naar de manier waarop schoolleiders in het vo inhoud en vorm geven aan deze actielijnen op hun school en naar de manier waarop de uitvoering van beleidskeuzes te zien is in de dagelijkse praktijk van de school.

Deze opdracht is bij uitstek geschikt voor een student met gevoel voor kwalitatief onderzoek en het uitvoeren van interviews en met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Bekendheid met het voortgezet onderwijs is zeker zo belangrijk als gevoel voor beleidswijzigingen en de manier waarop dit te zien is in de dagelijkse praktijk.

Achtergrond

Naar aanleiding van de problemen in Maastricht onderzocht de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in het najaar van 2018 hoe het gesteld is met de kwaliteit van de schoolexaminering. De commissie vond geen indicaties voor grootschalige onregelmatigheden bij de uitvoering van de schoolexamens, maar concludeerde wel dat het systeem van kwaliteitsborging kwetsbaarheden bevat en dat de schoolexaminering te weinig wordt vormgegeven vanuit de onderwijsvisie en als volwaardige aanvulling op het centraal examen. Om te komen tot een betere kwaliteitsborging, werden vier aanbevelingen gedaan.

De VO-raad heeft deze aanbevelingen – na uitvoerige bespreking binnen de vereniging – overgenomen op de manier zoals in negen actielijnen. Doel is dat besturen, schoolleiders en docenten met deze actielijnen de ruimte krijgen en nemen om (het systeem van kwaliteitsborging van) de schoolexaminering verder te versterken en het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs. De negen actielijnen bestaan uit acties voor de VO-raad en acties voor de scholen. De realisatie van actielijnen 1, 2, 5 en 7 vraagt inspanningen van schoolleiding, middenkader en docenten.

Wat biedt de VO-raad:

Kennismaking met een pittig werkveld vol (politieke) spanning en wetenschappelijke uitdagingen. Persoonlijke begeleiding door een beleidsadviseur of een projectleider. Een werkplek bij ons op kantoor (mits de coronabeperkingen worden versoepeld of opgeheven) en meedraaien in één van onze teams als een collega.
Een stagevergoeding van € 350,= bruto per maand en, indien passend en nodig, een laptop en telefoon in bruikleen.

Het gaat om een aanstelling in het tweede semester van het studiejaar 2020-2021. Voorbereidende gesprekken kunnen worden gepland eind 2020. Aanstelling gebeurt op basis van een kennismakingsgesprek met de begeleider bij de VO-raad en de coördinator afstudeerders van de VO-raad. Selectie voor het kennismakingsgesprek vindt plaats op basis van jouw cv en een motivatiebrief waarin je jouw aanpak van deze opdracht beschrijft.

Wil je meer weten over afstuderen bij de VO-raad? Neem dan contact op met Jasper Aalbers-Kaliarnta.
Wil je meer weten over de opdracht? Neem contact op met Tes Schmeink.