Hulp bij inhalen achterstanden na coronacrisis

09 juli 2020

Een deel van de leerlingen in het vo heeft een achterstand opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Veel scholen organiseren extra activiteiten om leerlingen de kans te geven die achterstanden in te halen, vaak als extra lesuren naast de reguliere schooltijd. Sommige scholen organiseren al deze zomer extra aanbod, veel scholen richten zich op de periode na de zomervakantie, bijvoorbeeld de herfstvakantie of verlengde schooldagen. Er zijn inmiddels diverse initiatieven gestart vanuit de universiteiten en hogescholen om scholen hierbij te helpen.

Universiteiten en hogescholen staan zeer open voor programma’s waarin studenten van lerarenopleidingen en studenten die kennis willen maken met het leraarschap kunnen worden ingezet bij de programma’s die scholen organiseren. Op deze manier is er extra ondersteuning in de scholen en doen studenten, onder begeleiding van de universiteit of hogeschool, praktijkervaring op, verdienen ze in bepaalde gevallen studiepunten of wat extra’s als een bijbaan.  

Hogeschool Windesheim 

Hogeschool Windesheim heeft een project op poten gezet genaamd ‘Word hulpleerkracht’, waarin leraren in opleiding en zij-instromers /’second teachers’ worden geworven en getraind die ingezet kunnen worden in het po, vo en mbo. Primair voedingsgebied van Windesheim is met name de regio (ruim) rond Zwolle, maar dit initiatief van Windesheim kent een landelijk bereik.  

De zij-instromers en leraren in opleiding kunnen verschillende werkzaamheden verrichten, zoals nakijken, bijles geven aan kleine groepen, leerlingen begeleiden als ze instructie hebben gehad, etc. Scholen kunnen bij aanmelding aangeven waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Geïnteresseerde scholen kunnen met Hogeschool Windesheim contact opnemen via het formulier op de website van Windesheim

Regio Amsterdam

In Amsterdam wordt extra ondersteuning door studenten georganiseerd door het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. De Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoekt mogelijkheden om scholen ook in de herfst te ondersteunen met initiatieven om achterstanden in te halen. Geïnteresseerde schoolbesturen in de omgeving Amsterdam kunnen terecht bij Martijn Meeter: m.meeter@vu.nl

Regio Utrecht 

In Utrecht zijn universiteiten en hogescholen in gesprek met scholen over de inzet van studenten bij inhaal- en ondersteuningsprogramma's. In de omgeving Utrecht kunnen scholen voor meer informatie terecht bij Edith Peeters (Hogeschool Utrecht, edith.peeters@hu.nl) en Martine van Rijswijk (Universiteit Utrecht, M.M.vanRijswijk@uu.nl). 

Regio Leiden

De Universiteit Leiden (ICLON) zet een vergelijkbaar aanbod op met studenten van zowel lerarenopleidingen als andere opleidingen. De niet- LIO’s krijgen voorafgaand aan deelname een training pedagogisch-didactische vaardigheden. Scholen in de regio Leiden en/of uit onderwijsnetwerk Zuid-Holland kunnen terecht bij Hanny Gijsman via Gijsman@iclon.leidenuniv.nl
 

Op de hoogte blijven van landelijke opschaling? 
De organisatie Studenten Helpen Scholieren is bezig met het verder uitrollen van dit initiatief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hallo@studentenhelpenscholieren.nl.