03 april 2020

Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de zogenaamde ‘vitale’ beroepensector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo goed Nederlands. Voor die leerlingen is extra aandacht en begeleiding erg belangrijk. Om dit te realiseren is de VO-raad, in samenwerking met Academie Tien, Thuisschoolmaatje gestart.

Wat is Thuisschoolmaatje

Via Thuisschoolmaatje.nl melden vrijwilligers zich aan om drie keer per week, aanvullend op en in samenwerking met een mentor, digitaal contact te hebben met leerlingen over hun welzijn. Hen wordt een training aangeboden die hen voorbereidt op hun rol als maatje. Thuisschoolmaatje koppelt de vrijwilligers aan een regio-coördinator die zicht heeft op alle deelnemende scholen in de regio. Doordat hij of zij contact heeft met één of meerdere mentoren binnen die scholen is het mogelijk de vrijwilligers aan de juiste leerling te koppelen.

Maakt u de juiste match tussen vrijwilliger en leerling?

Geïnteresseerde scholen

Scholen die geïnteresseerd zijn in dit initiatief kunnen deelnemen door binnen de school één of meerdere van hun eigen docenten of mentoren in te zetten om Thuisschoolmaatje uit te rollen. Mentoren kunnen zich aanmelden bij hun regio-coördinator. Zie hiervoor het kaartje op deze pagina waar u de regio-coördinatoren per regio vindt. Is er nog geen regio-coördinator beschibaar? Dan kunnen mentoren zich melden via thuisschoolmaatje@vo-raad.nl.

Gezocht: mentoren voor Thuisschoolmaatje

Als mentor is het uw rol om - binnen uw school - leerlingen te selecteren die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de vorm van een thuiswerkmaatje. De mentor vraagt toestemming aan leerling en ouders en legt het contact met de regio-coördinator. U spreekt de vrijwilliger en zorgt voor een warme overdracht alvorens u de vrijwilliger in contact brengt met de leerling. U houdt tweewekelijks contact met de vrijwilliger. 

Mocht u de rol van mentor willen vervullen, stem dan af met uw werkgever in hoeverre dit past binnen uw functie. U kunt zich aanmelden bij uw regio-coördinator. Zie hiervoor het kaartje op de website waar u de regio-coördinatoren per regio vindt. Is er geen regio-coördinator beschikbaar? Meld u dan aan via thuisschoolmaatje@vo-raad.nl.

Gezocht: regio-coördinatoren voor Thuisschoolmaatje

Om het proces van het matchen van vrijwilliger en leerling soepel te laten verlopen zoekt Thuischoolmaatje tenminste 75 regio-coördinatoren - de regio’s komen ongeveer overeen met de samenwerkingsverbanden vo. Als regio-coördinator heeft u contact met Thuisschoolmaatje voor de overdracht van vrijwilligers en contact met de docenten/mentoren op scholen die weten welke leerlingen voor een maatje in aanmerking komen. Als regio-coördinator bent u dus een belangrijke schakel in het geheel. Hoewel het in deze beginfase nog moeilijk in te schatten is, wordt verwacht dat deze rol één tot anderhalve werkdag in beslag neemt. Mocht u de rol van regio-coördinator willen vervullen, stem dan af met uw werkgever in hoeverre dit past binnen uw functie.

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Op het landkaartje dat u op deze pagina vindt kunt u zien in welke regio's er nog vacatures zijn.

 

Bekijk hier het profiel van de regio-coördinator.

Fill out my online form.

Veiligheid: VOG en Gedragscode ‘Vrijwilliger Thuisschoolmaatje’                                                    

De VO-raad hecht grote waarde aan de veiligheid van de leerlingen. Om die reden is in het proces van het koppelen van de vrijwilliger aan een leerling, een aantal stappen opgenomen, die helpen bij het waarborgen van de veiligheid. 

Bij de aanmelding als vrijwilliger wordt een aantal vragen voorgelegd over het al dan niet hebben van een VOG. Het betreft de volgende vragen:

  1. Heeft u een VOG, die maximaal 3 jaar oud is?  
  2. Werkt u of heeft u gewerkt voor een werkgever die een VOG eist (of als vrijwilliger)? 
  3. Bent u bereid indien de school het eist, op kosten van de school, een VOG aan te vragen?  

Daarnaast wordt gevraagd de Gedragscode Vrijwilliger Thuisschoolmaatje te lezen en te ondertekenen.

Indien iemand op al deze vragen ‘nee’ antwoordt of de gedragscode niet heeft ondertekend, wordt de aanmelding niet goedgekeurd. Indien er niet op alle vragen ‘nee’ is geantwoord wordt de vrijwilliger wel doorgestuurd aan de regio-coördinator voor een intakegesprek. 

De VO-raad heeft ervoor gekozen om niet een landelijke VOG-verplichting in te voeren. Echter, elke vrijwilliger kan worden gevraagd om een VOG te overleggen indien de regio-coördinator, de school of de mentor er om vraagt. De kosten hiervoor komen voor rekening van de school. 

Naast de voorwaarden die de VO-raad stelt, kan een regio nog aanvullende voorwaarden stellen. De voorwaarden hierboven beschreven zijn de minimale voorwaarden.