Informatie Thuisschoolmaatje

03 april 2020

Aan het begin van de coronacrisis heeft de VO-raad het initiatief genomen om het project Thuisschoolmaatje op te zetten. Thuisschoolmaatje biedt een antwoord op de acute vraag van leerlingen die moeite hebben met het thuisonderwijs. Het project, dat eind maart startte, geeft deze leerlingen een extra steuntje in de rug. Met het volledig openen van de scholen na de zomervakantie ronden we dit project af en dragen we per 1 september elementen van het project over aan andere partijen.

Wat is Thuisschoolmaatje

Via Thuisschoolmaatje.nl melden vrijwilligers zich aan om drie keer per week, aanvullend op en in samenwerking met een mentor, digitaal contact te hebben met leerlingen over hun welzijn. Hen wordt een training aangeboden die hen voorbereidt op hun rol als maatje. Thuisschoolmaatje koppelt de vrijwilligers aan een regio-coördinator die zicht heeft op alle deelnemende scholen in de regio. Doordat hij of zij contact heeft met één of meerdere mentoren binnen die scholen is het mogelijk de vrijwilligers aan de juiste leerling te koppelen.

Jacqueline Zandee van Gymnasium Juvenaat koppelt tien leerlingen naar tevredenheid aan een Thuisschoolmaatje. Zei vertelt in onderstaande video over haar ervaringen.

 

Lees ook het interview met Olaf. Hij geeft aan dat zijn thuisschoolmaatje hem echt 'een slinger' gaf. Hierdoor haalde hij onder andere zijn huiswerkachterstand in. 

 

Borgen van ondersteuning, enthousiasme en netwerk

Het goedlopend initiatief, ontworpen door Academie Tien uit Utrecht, is aan de start van de coronacrisis door de VO-raad landelijk uitgerold. In een paar maanden tijd zijn er 2.500 vrijwilligers getraind, 54 regio's ingericht met 71 regiocoördinatoren en zijn er ruim 600 leerlingen gekoppeld aan een thuisschoolmaatje. Nu de scholen vanaf september weer geheel open kunnen, is het voor de VO-raad een logisch moment om Thuisschoolmaatje af te ronden. Tegelijkertijd borgen we zoveel mogelijk elementen van het concept en de aanpak. Ook in reguliere schoolsettingen heeft een deel van de leerlingen baat bij een maatje buiten de school.  

Leerlingen die nu ondersteuning krijgen van een thuisschoolmaatje en dat contact graag willen voortzetten, krijgen hiervoor zoveel mogelijk die gelegenheid. Deze koppels melden hun wens bij de mentor van de leerling.  

We willen het enthousiasme van vrijwilligers die ook na de zomervakantie beschikbaar zijn blijven benutten. Wie dat wil kan het werk als vrijwilliger voortzetten bij regionale of lokale non-profit organisaties die een aanbod hebben dat vergelijkbaar is met Thuisschoolmaatje. Vrijwel al deze organisatie hebben een dringend tekort aan vrijwilligers. Direct na de zomervakantie worden de vrijwilligers geïnformeerd over de mogelijkheden. 

Ook zijn we zijn ver gevorderd in een verkenning of het nieuwe initiatief, ‘Studenten voor scholieren’ , het netwerk van regiocoördinatoren dat is opgezet voor Thuisschoolmaatje kan benutten. Studenten voor scholieren is een samenwerking tussen VSNU (lerarenopleiding) en Studenten helpen scholieren en de VO-raad).  Via dit netwerk zijn scholen goed bereikbaar en kan goed worden ingespeeld op regionale situaties. Het principe van Studenten voor scholieren is dat studenten (HO en WO) scholieren helpen bij zowel planning als vakinhoud. Doelstelling van dit initiatief is tweeledig. Enerzijds is het doel een aanbod aan scholen te organiseren van betaalbare en organiseerbare ‘bijles’ (al dan niet online) gegeven door studenten. Anderzijds wil men studenten enthousiasmeren voor het vak van docent (verminderen lerarentekort).