Inspiratie en voorbeelden planvorming subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

06 oktober 2020

Inspiratie, voorbeelden en instrumenten

Schoolbesturen in het vo gaan de komende maanden aan de slag met het opstellen van een regionaal plan leerlingendaling. Dit plan (uitvoering 2021-2025), moet gericht zijn op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwantitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen. Naast vo-besturen, mogen ook andere partners zoals po- en vso-besturen, mbo-instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven meedoen.

Hier vindt u meer informatie over de ondersteuning van het project Regionale samenwerking bij uw planvorming. Op deze pagina delen we voorbeelden en instrumenten die regio's daarbij kunnen benutten. 

Samenwerking op het gebied van personeel

Voor besturen die samenwerking op het gebied van personeel belangrijk en noodzakelijk vinden om een kwalitatief goed en levensvatbaar onderwijsaanbod beschikbaar te houden.


Onderwijsvernieuwing als onderdeel van een toekomstbestendig en divers onderwijsaanbod

Voor besturen die (in samenwerking) vernieuwing in het onderwijs inzetten zodat leerlingen eigentijds onderwijs krijgen en een divers aanbod beschikbaar blijft (keuzemogelijkheden voor leerlingen).


Bekijk meer praktijkvoorbeelden


Samenwerking in het beroepsonderwijs


Voor besturen die samenwerking tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven inzetten om een krachtig vmbo-aanbod te behouden in de regio.

 


Hier kunt u meer lezen over de samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven, voor toekomstbestendig beroepsonderwijs in de regio.

 

Samenwerking op het gebied van passend onderwijs


Voor besturen die als onderdeel van een toekomstbestendig onderwijsaanbod extra aandacht besteden aan een passende onderwijsplek voor iedere leerling.