Inzet van de VO-raad voor de formatie kabinet

04 oktober 2021

Verkiezingen voor de Tweede Kamer en de vorming van een nieuw kabinet zijn cruciale momenten om de wensen van het voortgezet onderwijs kenbaar te maken en de politiek en het regeringsbeleid te beïnvloeden. Hieronder een overzicht van de acties van VO-raad in aanloop naar en na de Tweede-Kamerverkiezingen van maart 2021.

Dit onderwijspact schetst hoe groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem dit decennium kan leiden tot kwalitatief, toegankelijk en hoogwaardig onderwijs.

Eind 2020, toen de meeste verkiezingsprogramma’s waren gepubliceerd, maakt we een analyse van de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en welke punten uit de Toekomst van ons Onderwijs terug te zien zijn. Onder meer een latere selectie en modulair onderwijs kregen een prominente plaats in vele verkiezingsprogramma’s.

Brief Stichting van het Onderwijs

Na de verkiezingen in maart heeft de VO-raad met diverse onderwijspartijen, verenigd in de Stichting van het Onderwijs, een brief gestuurd naar de fractievoorzitters van D66 en de VVD met de gezamenlijke oproep om te investeren in het onderwijs.


Pamflet voortgezet onderwijs

Samen met relevante partijen uit het voortgezet onderwijs is er een formatiepamflet verzonden naar de onderhandelaars en de informateur. Dit pamflet stelt concreet voor op welke thema’s binnen het voortgezet onderwijs er de komende regeerperiode investeringen nodig zijn om een begin te maken aan het grote onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem zoals beschreven in de Toekomst van ons Onderwijs.