23 mei 2019

Wilt u goed voorbereid zijn op de nieuwe wet Burgerschap, en aan de slag met burgerschapsonderwijs dat past bij de onderwijsvisie van uw school? De leernetwerken Burgerschap ondersteunen scholen bij het vormgeven en borgen van burgerschap in de school.

In een leernetwerk Burgerschap delen schoolleiders/teamleiders/coördinatoren in een informele sfeer kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s omtrent het vormgeven van burgerschap in de school. Procesbegeleiders zorgen voor een koppeling van theorie en praktijk. Er wordt gewerkt met intensieve en actieve opdrachten en waar nodig is input van experts beschikbaar. Deelnemers ontwikkelen nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en maken kennis met de praktijk van collega-scholen. 

Wat bieden wij?

 • Deelname aan een netwerk van maximaal zes scholen, rond het thema burgerschap in de school.
 • Zes tot acht netwerkbijeenkomsten met twee vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, in de periode juli 2019 tot december 2020.  
 • Begeleiding door een procesbegeleider, met inbreng van inhoudelijke experts.
 • Systematische aanpak om te komen tot goed en geborgd burgerschapsonderwijs op maat in de eigen school.
 • Voorbereiding op de nieuwe wet Burgerschapsonderwijs, het Inspectiekader en Curriculum.nu.
 • Werken vanuit de eigen leervragen.
   

Wat vragen we van u?  

 • Actieve deelname aan de netwerkbijeenkomsten, twee deelnemers per school, waarvan tenminste één schoolleider/teamleider/coördinator. 
 • Vanuit de leernetwerken de vertaalslag maken naar de eigen school. 
 • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen. 
   

Praktische info

 • Data: de data van de netwerkbijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
 • Locatie: de bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op één van de deelnemende scholen. 
 • Kosten: aan deelname aan het leernetwerk zijn geen kosten verbonden.
   

Aanmelden

Geïnteresseerd in deelname? U kunt zich aanmelden via het online formulier

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met Irene de Kort en/of Ninouk Voortjes via burgerschap@vo-raad.nl.