03 juli 2019

Scholen voor praktijkonderwijs die aan de slag willen met burgerschapsonderwijs, kunnen flinke stappen maken met deelname aan een van de nieuwe leernetwerken van het project ‘Versterking burgerschap’.

In een leernetwerk Burgerschap delen schoolleiders/teamleiders/coördinatoren in een informele sfeer kennis en ervaringen met collega-scholen voor praktijkonderwijs. We werken vanuit de vraag van de scholen zelf. Aan bod komen de uitdagingen en dilemma’s omtrent het vormgeven en borgen van burgerschap in het praktijkonderwijs. 

Aanbod

 • Deelname aan een netwerk van maximaal zes scholen.
 • Zes tot acht netwerkbijeenkomsten die afwisselend plaatsvinden bij één van de deelnemende scholen.
 • Begeleiding door een procesbegeleider - voor de koppeling theorie en praktijk - met inbreng van inhoudelijke experts.
 • Een systematische aanpak voor goed en geborgd burgerschapsonderwijs op maat in de eigen school.
 • Voorbereiding op de nieuwe wet Burgerschapsonderwijs, het Inspectiekader en Curriculum.nu.
 • Werken vanuit de eigen leervragen.
   

Voorwaarden

 • Actieve deelname aan de netwerkbijeenkomsten, twee deelnemers per school, waarvan tenminste één schoolleider/teamleider/coördinator. 
 • Deelnemers maken vanuit het leernetwerk de vertaalslag naar de eigen school. 
 • Deelnemers delen goede praktijkvoorbeelden en materialen, als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen buiten de leernetwerken. 
   

Praktische info

 • Data: De data van de netwerkbijeenkomsten zijn in overleg met de deelnemers.
 • Locatie: De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op één van de deelnemende scholen. 
 • Kosten: Deelname aan het leernetwerk is kosteloos.
   

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een leernetwerk via het online formulier. 

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met Irene de Kort en/of Ninouk Voortjes via burgerschap@vo-raad.nl.