PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking ‘privacy en registratie corona’

22 februari 2021

Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? Om scholen te ondersteunen hebben de PO-Raad en VO-raad een handreiking ontwikkeld.

Mag de school registreren of een medewerker of leerling besmet is met corona?

Volgens de huidige privacywetgeving (AVG) mag dit niet. Er mag wel geregistreerd worden dat iemand ziek is, maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf vertelt. In het kader van corona vindt de VO-raad deze regels niet werkbaar. Bij een ziekmelding willen scholen weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus, zodat ze hun wettelijke taak ‘een veilige leer- en werkomgeving bieden’ goed kunnen uitvoeren. De VO-raad heeft hierover sinds eind 2020 gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van OCW. Zie ook de Q&A onderwijs tijdens corona van de AP.

In het kort: de school mag alleen coronabesmettingen van leerlingen registreren mits:

  • de school daarvoor een expliciet doel heeft;
  • dat doel voor iedereen helder is;
  • en er expliciet individuele toestemming is gegeven door degene om wie het gaat. 

Voor leerlingen tot en met 16 jaar geldt dat ook toestemming van ouders nodig is. 

In de handreiking leest u hoe u kunt omgaan met het gebruik van gegevens over coronabesmettingen op school.

Update 5 maart: Deze handreiking heeft betrekking op het verwerken van corona-besmettingen (bijzondere persoonsgegevens) door de school. Het ministerie van OCW heeft een Q&A gepubliceerd op lesopafstand.nl met o.a. informatie over het bron- en contactonderzoek en hoe het zit met de privacy (zie hoofdstuk 4). De VO-raad vindt medewerking van scholen belangrijk in het kader van veiligheid en gezondheid op school. De handreiking privacy en corona heeft op 5 maart een update gehad, de actuele versie vindt u hieronder.


Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk: helpdesk@vo-raad.nl