Sophianum, Gulpen: “We willen onze leerlingen optimaal uitdagen”

12 december 2017

Op het Sophianum in Gulpen staat flexibilisering van het onderwijs hoog in het vaandel. Zo kunnen leerlingen in 4 havo alvast een vak afronden, of in het vijfde jaar in een vak eindexamen doen op vwo-niveau. Daarnaast biedt de school verschillende andere maatwerkmogelijkheden.

Keuzemogelijkheden zijn namelijk ontzettend belangrijk voor leerlingen, vindt het Sophianum. Leerlingen leren zo beter wie zij zijn en wat zij kunnen en willen; vaardigheden die ze straks ook nodig hebben in de maatschappij. Het schoolplan heet niet voor niets ‘Elk talent loont’.

De school begon bij het vak Duits met het aanbieden van maatwerk aan havo-leerlingen. Dat lag voor de hand, vertelt leraar Duits Jos Gulpen, omdat de school vlakbij de grens staat. “Onze leerlingen spreken regelmatig Duits. Ze shoppen bijvoorbeeld graag in Aken.” De havisten kregen als eersten de kans om te versnellen of een hoger niveau te volgen. Gulpen: ‘‘We wilden de afstromers uit het vwo en de gemotiveerde havisten een extra uitdaging bieden. Door te versnellen of een vak op een hoger niveau te volgen, gaan ze niet achterover hangen.’’ De tijd die wordt gewonnen met versnellen, kan worden besteed aan een vak waar de leerlingen minder sterk in zijn.

Leerlingen die een versneld programma doen, mogen bij dit vak zelfstandig, in een eigen ruimte studeren. Bij spreekvaardigheid werken ze als groep samen. Het nodige lesmateriaal staat op een Wikiwijspagina en de docent houdt periodiek de vinger aan de pols. Lerares Duits Melanie Kochen ziet duidelijk een positief effect: ‘‘Deze havo-leerlingen zijn heel blij dat ze uitgedaagd worden. Ze lopen met het inleveren van werk zelfs voor op de reguliere havo 5-leerlingen.’’ Inmiddels kunnen leerlingen ook bij andere vakken, en op mavo- en vwo-niveau versnellen of vakken op een hoger niveau afleggen.

Door te versnellen of een vak op een hoger niveau te volgen, gaan ze niet achterover hangen

Extra certificaat

Het was even zoeken naar de beste manier om maatwerk in de schoolorganisatie te verankeren. Drie jaar geleden moesten leerlingen die versnelden in korte tijd veel toetsen maken. Later werd dat aantal teruggeschroefd. Kochen: ‘‘We richten ons nu volledig op de kennis die nodig is voor het examenprogramma. Wie een versneld programma doet, weet misschien niet alle voorzetsels van de derde naamval uit z’n hoofd, maar kan ze wel toepassen.’’ Een versneld afgerond vak wordt beloond met een certificaat van de school. Rondt iemand een vak op een hoger niveau af, dan staat dat op de cijferlijst bij het diploma.*

De leraren werkten het examenplan uit en zorgden samen met de teamleiders en examensecretaris dat de bijbehorende tekst in het examenreglement tot achter de komma klopte. Gulpen: ‘‘De teamleiders waren heel blij dat het initiatief van de werkvloer kwam. En wij hebben laten zien dat het niet extreem veel werk kost en voor de leerlingen echt iets oplevert.’’

Draagvlak

De school wil de ontwikkeling naar meer maatwerk goed borgen; het is jammer als zo’n innovatie stopt door bijvoorbeeld het vertrek van een collega. Gulpen: ‘‘Bij projecten als deze moet je je niet laten tegenhouden door tegenslag. Focus op je doelen. Vertel de schoolleiding vroegtijdig hoe je het wil gaan doen. Betrek zo veel mogelijk collega’s van je vakgroep; vele handen maken licht werk en samen sta je sterk.’’

* Opmerking redactie: Indien een leerling voor een of meer vakken examen heeft afgelegd op een hoger niveau dan de schoolsoort of leerweg waarvoor het diploma wordt afgegeven, dan ontvangt hij of zij vanaf schooljaar 2017-2018 een diploma waarop dit staat vermeld door middel van een aanvulling op de titel.
 

Het Sophianum biedt nog meer maatwerk:
● De International Stream voor vwo-leerlingen biedt Cambridge Engels, DELF Frans, Goethe Duits, de Cambridge-cursus Global Perspectives en buitenlandse uitwisselingen.
● Het mavo-XL-traject is bedoeld voor vmbo-TL-leerlingen die graag naar de havo willen. Zij krijgen een aangepast loopbaanoriëntatieprogramma en volgen Nederlands, Engels en wiskunde al deels op havo-niveau.
● Vmbo basis en kader bieden het vak ‘Talent en passie’. Met allerlei opdrachten ontdekken leerlingen hun talenten.
● Havo-leerlingen volgen steruren. Zij mogen kiezen uit Lifestyle, Science, Media, Sport en Arts.
● Op het vwo geven ouders binnen de maatwerkuren gastcolleges.


Meer informatie
Melanie Kochen
m.kochen@lvo-heuvelland.nl

Jos Gulpen
j.gulpen@lvo-heuvelland.nl