Praktijkvoorbeelden overgang po-vo

27 maart 2019

Een intensieve samenwerking binnen de keten is cruciaal voor een soepele overgang van het po naar het vo. De praktijkvoorbeelden op deze pagina zijn ter inspiratie.
Montessori College: “Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen.”

Het Montessori College in Groesbeek werkt met Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) samen aan de versterking van de doorgaande lijn tussen PO en VO. “Ons uitgangspunt is dat leerlingen vanuit intrinsieke motivatie beter en efficiënter leren én gelukkiger zijn,” meldt locatiedirecteur Arianne Nas van het Montessori College in Groesbeek. En dat is het begin van 10-15 Agora, een onderwijsconcept voor leerlingen van tien tot vijftien jaar.  Lees hier verder.

De Haagse Scholen, Den Haag: “Zonder contact met de leerlingen kunnen we geen maatwerk leveren.”

Vijf (po) scholen van De Haagse Scholen, organiseren vanuit de po-vo doorstroomsubsidie in samenwerking met met de Johan de Wittscholengroep (vo) masterclasses om kwetsbare leerlingen beter voor te bereiden op het vo. Lees hier verder.

Christelijk College Groevenbeek: “Leerlingen die bij ons zijn ingestroomd, redden het nu gewoon.”

Op de VMBO-locatie van het Groevenbeek in Putten volgen basisschoolleerlingen uit de omgeving het programma e-VOlve. Het doel hiervan is dat deze leerlingen alvast kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs. Lees hier verder.

Stichting OVO, Gorinchem: "Een zachte landing op de middelbare school"

Bij Stichting OVO werken leraren en intern begeleiders uit het primair onderwijs nauw samen met leraren en brugklas- en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs om leerlingen zacht te laten landen. Lees hier verder.

Brugjaar Jan Ligthart (onderdeel van Olympus College): 'Gun het kind de tijd'

Al 60 jaar overspant het Brugjaar Jan Ligthart in Arnhem de kloof tussen po en vo. In de afgelopen decennia heeft het brugjaar verschillende vormen gehad, maar de insteek is hetzelfde gebleven: leerlingen die nog niet klaar zijn voor het middelbaar onderwijs, laten groeien. Lees het artikel in VO-magazine (nov 2019).