‘Samen zijn we sterker’: initiatieven voor extra ondersteuning aan leerlingen in een kwetsbare positie

13 juli 2020

De coronacrisis en het afstandsonderwijs dat hier het gevolg van was, hebben nog meer zichtbaar gemaakt dat niet iedere leerling een even kansrijke thuissituatie kent als het gaat om leren en (talent)ontwikkeling. Een aantal leerlingen ontbreekt het bijvoorbeeld aan een device met wifi en/of een rustige of veilige leeromgeving. Ook zijn niet alle ouders in staat om hun kinderen in dezelfde mate te begeleiden en stimuleren. Om deze kansenongelijkheid tegen te gaan heeft een aantal organisaties initiatieven opgezet, waarbij leerlingen extra begeleiding en aanbod door vrijwilligers krijgen aangeboden. Ook als scholen (deels) open zijn, kunnen leerlingen hier baat bij hebben.

Op de website ‘Samen is sterker’ vindt u een overzicht van deze initiatieven.