Terugkijken tot 15 maart: webinar Mentale gezondheid door Steven Pont

04 februari 2021

Hoe reageert het puberbrein op een crisissituatie, zoals de coronacrisis waar we nu in zitten? En hoe kunnen leraren en mentoren leerlingen ondersteunen in deze situatie? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont ging hier in het webinar ‘Mentale gezondheid leerlingen’ van 3 februari op in. U kunt het webinar terugkijken tot 15 maart. (Eerder was dit 1 maart)

Pont zoomt in op het deel van de hersenen -het limbisch systeem- dat ervoor zorgt dat (in het bijzonder) pubers in crisissituaties in de war raken en emoties ervaren die hun gedrag ‘kapen’. Zolang dat limbisch systeem niet tot rust komt, komen ze niet aan leren toe. Het vergroten van gevoel van competentie en verbondenheid bij leerlingen is daarbij cruciaal. Hoe doe je dat in het contact tussen mentor/leraar en leerling?

In het artikel Leerlingen ondersteunen bij mentale problemen vindt u een beknopte handreiking waarmee scholen hun leerlingen kunnen ondersteunen bij mentale problemen. Plus een overzicht van interventies en tools die scholen hierbij kunnen gebruiken.

De VO-raad participeert ook in het programma Gezonde School dat scholen op een structurele manier kan ondersteunen met werken aan mentale gezondheid.