Toolbox Burgerschap vo

27 augustus 2020

In deze toolbox vind je tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs. De toolbox, die regelmatig aangevuld wordt, is bedoeld ter inspiratie! Er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden denkbaar binnen de categorieën die beschreven zijn. Ken je goede voorbeelden of heb je suggesties? Dan nodigen wij jou uit om contact op te nemen via burgerschap@vo-raad.nl

Verschillende linkjes onder de diverse categorieen verwijzen naar het Handboek Burgerschapsonderwijs (editie 2). In het Handboek is voor alle onderdelen nuttige informatie te vinden.