Toolbox Burgerschap vo

28 augustus 2020

In deze toolbox vindt u tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in uw burgerschapsonderwijs. De toolbox, die regelmatig aangevuld zal worden, is bedoeld ter inspiratie! Er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden denkbaar binnen de categorieën die beschreven zijn. Kent u goede voorbeelden of heeft u suggesties? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen via burgerschap@vo-raad.nl

Verschillende linkjes onder de diverse categorieen verwijzen naar het Handboek Burgerschapsonderwijs (editie 2). In het Handboek is voor alle onderdelen nuttige informatie te vinden.