Twee vacatures regiobestuur regio Zuid

16 september 2020

Het bestuur van regio Zuid (Limburg en het oosten van Noord-Brabant) roept belangstellenden op te solliciteren naar de twee vacante posities als lid van het regiobestuur.

De gezochte profielkenmerken voor leden van het regiobestuur zijn:

  • is als bestuurder, schoolleider of teamleider werkzaam in het voortgezet onderwijs in regio Zuid;
  • heeft kennis van relevante onderwijsdossiers en een breed netwerk;
  • legt verbinding tussen de achterban in de regio en het regiobestuur;
  • weet de standpunten en ideeën uit de eigen regio op te halen;
  • kan in de volle breedte meedenken vanuit de integrale blik van een bestuurder, schoolleider of teamleider; 
  • is aanwezig bij de bestuursvergaderingen (2 à 3 per jaar) en de regiobijeenkomsten (2 per jaar). 

Er staat geen vergoeding tegenover de werkzaamheden die u uitvoert in het regiobestuur. Bekijk de samenstelling van het huidige bestuur van de regio.

Solliciteren

Uw korte schriftelijke motivatie met cv kunt u vóór 1 oktober mailen naar noellesteeghs@vo-raad.nl, onder vermelding van ‘vacature regiobestuur Zuid’. Het bestuur van de regio voert begin oktober met de kandidaten een (digitaal) gesprek. U wordt hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Daelmans (voorzitter regio) via adaelmans@stedelijkcollege.nl.

De regiostructuur van de VO-raad

De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De strategische doelstellingen, zoals verankerd in de statuten, zijn:

  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging – belangenbehartiging.
  • Het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland – sectorontwikkeling.

De VO-raad heeft acht regio’s, verspreid over Nederland. Elke regio organiseert in elk geval twee regiobijeenkomsten per jaar. Tijdens de regiobijeenkomsten delen schoolleiders en bestuurders op regionaal niveau kennis met elkaar over inhoudelijke thema’s en wisselen zij ervaringen met elkaar uit. Een bestuurslid van de VO-raad is aanwezig om te horen wat er speelt, standpunten toe te lichten en vragen te beantwoorden. Als lid van het regiobestuur praat en denkt u mee over de aard en inhoud van de activiteiten die in de regio door het bestuur worden opgezet. Elke regio bestaat uit 80-150 scholen. Elk regiobestuur vaardigt twee leden af naar de Adviesraad van Schoolleiders.