18 mei 2020

De Nieuwe Veste is met ingang van 1 augustus 2020 op zoek naar een ervaren, inspirerende en communicatief bekwame kandidaat voor de functie van Locatieleider Hardenberg m/v (0,8 – 1,0 wtf).

De locatieleider is verantwoordelijk voor het aansturen van het onderwijs en de onderwijsorganisatie op de locatie Hardenberg van De Nieuwe Veste. De locatieleider doet dit intern vanuit een goede samenwerking met coördinatoren en medewerkers. Externe contacten worden onderhouden met het management van de omliggende scholen, samenwerkingsverband VO NO-Overijssel en andere relevante organisaties en instellingen. De locatieleider legt verantwoording af aan directie en bestuur van De Nieuwe Veste. De directeur Onderwijs is de direct leidinggevende. Gezien de ligging en cultuur van de locatie Hardenberg moet de locatieleider een echte teamspeler zijn.

Op de locatie is veel aandacht voor onderwijsvernieuwing. De afgelopen jaren is de locatie zeer succesvol geweest met de invoering, uitwerking en uitbreiding van het concept Doelgericht Leren, van VMBO-BB tot en met VWO. De huidige ontwikkelingen vragen om een volgende fase van ontwikkeling. De rol van de locatieleider is hierbij van doorslaggevend belang. Van de locatieleider wordt hierbij een stimulerende en inspirerende houding verwacht. Hij heeft een sturende rol, waarbij voldoende aandacht moet zijn voor de knelpunten die tijdens veranderingsprocessen naar voren komen.

De Nieuwe Veste werft voor deze vacature intern en extern vanaf 8 mei 2020. Gemotiveerde reacties met een uitgebreid CV kunnen tot uiterlijk 25 mei 2020, 10:00u worden ingestuurd aan sollicitatie@sgdnv.nl. De eerste ronde selectiegesprekken zijn op 28 mei 2020 en de tweede ronde selectiegesprekken op 29 mei 2020 in de middag.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met drs. G.W. Sulimma, directeur havo/vwo via 06 27 82 58 30 of g.sulimma@sgdnv.nl. Voor meer informatie over de school zie de site van het De Nieuwe Veste Hardenberg.