Vacature rector/bestuurder ds. Pierson College in 's-Hertogenbosch

30 september 2020

De Raad van Beheer van het ds. Pierson College is op zoek naar een bezielde en inspirerende rector/bestuurder die in goed en nauw overleg met de Raad van Beheer (one-tier model) eindverantwoordelijk is voor de school.

Het ds. Pierson College is een protestants-christelijke school voor vmbo-t, havo en atheneum in ’s-Hertogenbosch. Met circa 175 medewerkers wordt modern, leerlinggericht en kwalitatief sterk onderwijs voor ruim 1.650 leerlingen verzorgd. De school heeft een open karakter en biedt jongeren een leeromgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers met een eigen mening en een positief kritische blik op de samenleving. Er is een veilig leer- en werkklimaat en goede ondersteuning voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Leerlingen en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor en betrokken bij elkaar en de school als geheel. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt gewerkt vanuit een vernieuwend onderwijsconcept met volop ruimte voor maatwerk en individuele talentontwikkeling.

Organisatiestructuur

De vacature betreft de functie van rector/bestuurder die in goed en nauw overleg met de Raad van Beheer (one-tier model) eindverantwoordelijk is voor de school. De dagelijkse leiding bestaat naast de rector/bestuurder tevens uit de directeur Onderwijs en Ontwikkeling. Zes afdelingsleiders zijn samen met hun team verantwoordelijk voor de leerlingen en het onderwijs in de betreffende afdeling en hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Het hoofd van de facilitaire dienst maakt eveneens deel uit van het managementteam. De rector/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Beheer.

De opdracht

De opdracht van de rector/bestuurder:

 • de school op de terreinen onderwijs(kwaliteit), personeel(sbeleid), bedrijfsvoering coherent, duurzaam aantrekkelijk in de regio Den Bosch positioneren en profileren;
 • strategische kansen voor het ds. Pierson signaleren en vanuit de missie en visie van de school benutten door proactief optreden;
 • inspirerend, coachend en voldoende nabij rector zijn aan de ene kant en ondernemend, creatief en doortastend bestuurder zijn aan de andere kant;
 • balans houden in ambitie, resultaat, kwaliteit en werkdruk.
   

Persoonlijkheidsprofiel

Het ds. Pierson College zoekt een ervaren rector/bestuurder die zich met bezieling voor onderwijs en een hart voor leerlingen en medewerkers verbindt aan deze school en ook de bestuurlijke opdracht weet vorm te geven. Met aandacht voor de omgeving en een actieve speler op stedelijk, regionaal en sectoraal terrein. Een echte leider die inspirerend en enthousiast boegbeeld is en de juiste balans vindt in aandacht binnen en buiten de school. Iemand met een natuurlijk ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en goede antennes, iemand die gemakkelijk en tijdig schakelt tussen allerlei niveaus van complexiteit en om kan gaan met een grote diversiteit aan mensen. Een mens met 'brede schouders' die (com)passie toont, maar ook weet te relativeren en waarmee je op z’n tijd ook kan lachen.

Het open christelijk karakter en de identiteit van de school vragen aandacht van de rector/bestuurder. De school kent een stuurgroep identiteit onder voorzitterschap van de rector/bestuurder. In de rector/bestuurder wordt een christelijk geïnspireerd mens gezocht, die op een open en verbindende wijze aandacht voor dit thema heeft en vraagt.

De rector/bestuurder:

 • is een authentiek mens en verbindend leider;
 • werkt met bezieling en vanuit een heldere visie naar resultaat;
 • is zelf goed in balans en brengt balans;
 • heeft natuurlijk gezag zonder de mens uit het oog te verliezen of zichzelf voorop te stellen;
 • heeft strategisch inzicht en werkt goed samen;
 • is politiek en bestuurlijk sensitief en proactief;
 • bezit een hoge schakelflexibiliteit;
 • is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school.
   

Functie-eisen

De rector/bestuurder:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft integrale leidinggevende ervaring, opgedaan op eindverantwoordelijk niveau in een onderwijsorganisatie;
 • heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring, opgedaan in of buiten het onderwijs;
 • kan de grondslag en open christelijke identiteit van het ds. Pierson College van harte onderschrijven en uitdragen.
   

Solliciteren en meer informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.pierson.nl.