Door het vertrek van een aantal leden zijn binnen het bestuur en de ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad respectievelijk één en drie vacatures ontstaan. De VO-raad roept u namens de voordrachtscommissie op om u als gegadigde voor het lidmaatschap van het bestuur of van de ledenadviesraad aan te melden.

De voordrachtscommissie zal zijn voorstel voor de benoemingen voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering van 30 november a.s.

Vacature bestuur VO-raad

Door het vertrek van Frits Hoekstra uit het bestuur is een vacature ontstaan voor een bestuurder van een school met minder dan 3500 leerlingen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de profielschets bestuursleden.

Vacatures ledenadviesraad VO-raad

Door het vertrek van Karin van Oort, Barbara Dijkgraaf en Dries Koster uit de ledenadviesraad zijn drie vacatures ontstaan. De vacatures vallen in respectievelijk de categorie 3500-9000 leerlingen (twee keer) en de categorie tot 3500 leerlingen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de profielschets ledenadviesraad.

Reageren?

Bestuurders die zich herkennen in het profiel en een actieve bijdrage willen leveren aan de VO-raad worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door het sturen van een CV en korte motivatie aan de voordrachtscommissie, vóór 5 september a.s. U kunt uw reactie sturen naar: bestuur@vo-raad.nl.