10 juli 2018

De VO-raad roept leden op zich aan te melden als gegadigde voor het lidmaatschap van het bestuur. Er zijn twee vacatures.

  • Door het vertrek van Yolande Ulenaers bij Scholengroep Rijk van Nijmegen en uit het bestuur van de VO-raad ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in de categorie 3500-9000 leerlingen.
  • Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van Marij van Deutekom ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in de categorie schoolbesturen met minder dan 3500 leerlingen.
     

Bij de samenstelling van het bestuur wordt ook gelet op vertegenwoordiging van de regio’s en de man/vrouw-verhouding. Kandidaten vanuit de noordelijke, zuidelijke of oostelijke provincies kunnen een aanvulling vormen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de profielschets.

Aanmelden

Bestuurders die zich herkennen in het profiel en een actieve bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging op sectorniveau worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Stuur hiervoor vóór 5 september a.s uw CV en een korte motivatie aan de voordrachtscommissie via bestuur@vo-raad.nl.