19 juni 2018

De VO-raad roept leden op zich aan te melden voor drie vacatures die zijn ontstaan in de Ledenadviesraad (LAR), in de categorie scholen tot 3500 leerlingen.

Vacatures:

  • Door het vertrek van Berend Buddingh bij het Schoonhovens College ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in het midden van het land in de categorie tot 3500 leerlingen.
  • Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van Ton Broeren ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in het zuiden van het land in de categorie schoolbesturen met minder dan 3500 leerlingen.
  • Vanwege het aflopen van de tweede benoemingstermijn van Martin Jan de Jong ontstaat een vacature voor een bestuurder van een schoolbestuur in het (noord)oosten van het land in de categorie schoolbesturen met minder dan 3500 leerlingen.
     

Kijkend naar de overige criteria waarmee de voordrachtscommissie rekening houdt, constateren we dat vertegenwoordiging vanuit het praktijkonderwijs een goede aanvulling kan vormen en dat ook de man/vrouw-verhouding evenwichtiger kan zijn.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de profielschets. Bekijk ook de samenstelling van de huidige LAR.

Aanmelden

Bestuurders die zich herkennen in het profiel en een actieve bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging op sectorniveau, worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Dit kan door het sturen van een CV en korte motivatie aan de voordrachtscommissie, vóór 5 september a.s. U kunt uw aanmelding sturen naar bestuur@vo-raad.nl.