09 mei 2019

De VO-raad zoekt nieuwe leden voor zijn themacommissies; klankbordgroepen uit het veld die het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele en lange termijn vraagstukken. Wilt u als bestuurder of schoolleider uw kennis en ervaring verder inzetten om de vo-sector vooruit te helpen, vindt u het interessant om met collega’s uit te wisselen over vraagstukken en zo zelf ook nieuwe inspiratie op te doen, en beschikt u over stevige adviesvaardigheden? Wij vragen u dan te reageren op een van de openstaande vacatures.

Om tot goede, gedragen standpunten en beleid te kunnen komen is het voor de VO-raad cruciaal om input te krijgen van bestuurders en schoolleiders. Vanuit dit oogpunt zijn vijf themacommissies opgericht. Binnen deze commissies worden actuele en lange termijn vraagstukken besproken, kennis en ervaringen op dit vlak uitgewisseld en adviezen richting het bestuur van de VO-raad geformuleerd. Deze adviezen zijn op strategisch en sectoraal niveau, en kunnen zowel in de fase van beleidsvoorbereiding als -uitvoering worden gegeven.

De adviezen zijn in eerste instantie bedoeld voor het bestuur van de VO-raad, maar zullen in veel gevallen ook breder binnen de vereniging beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht via bijvoorbeeld de Adviesraad Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR). Dit alles kan dienen als voorbereiding op het gesprek met overheid en politiek.

Het lidmaatschap van de themacommissies biedt zo de kans om mee te praten over en bij te dragen aan de belangenbehartiging en beleidsontwikkeling rond een bepaald thema, en zo het gehele voortgezet onderwijs verder te helpen. 

De themacommissies komen gemiddeld vier keer per jaar bijeen bij de VO-raad in Utrecht.

Openstaande vacatures

Heeft u interesse in lidmaatschap? Stel u dan kandidaat voor een van de onderstaande vacatures:

  • Binnen de themacommissie 'Professionalisering van de schoolorganisatie' zijn 5 vacante plaatsen (3 schoolleiders, 2 bestuurders).
  • Binnen de themacommissie 'Governance' bestaan 2 vacatures voor bestuurders.
  • Binnen de themacommissie 'School & omgeving' is 1 vacante plaats voor een bestuurder. 
  • Binnen de themacommissie ‘Onderwijs en talentontwikkeling’ is er 1 vacature voor een schoolleider of bestuurder, bij voorkeur vanuit het groen onderwijs.
     

De vijfde themacommissie ‘Bedrijfsvoering en goed werkgeverschap’ kent geen vacatures.

Reageren?

We nodigen u van harte uit om te reageren voor 12 juni 2019 door een CV en korte motivatie te sturen naar secretariaatbeleid@vo-raad.nl.

Voor vragen over de themacommissies kunt u terecht bij:

Het bestuur van de VO-raad benoemt de leden van de themacommissies eind juni 2019.