09 april 2018

De week van 2 t/m 8 april 2018.

De hele week zag ik het in diverse media opduiken. De vmbo-examens zijn begonnen in de week van 3 april. Het is voor het eerst dat hier echt aandacht aan wordt besteed en dat is goed nieuws. Tot dit jaar lukte het maar niet of nauwelijks media hiervoor te interesseren. Aandacht voor eindexamens bleef beperkt tot die maandag in mei waarin leerlingen zich verzamelen in volle gymzalen om zich met kloppend hart te buigen over hun centraal schriftelijk examen voor de algemene vakken. Niets mis mee, integendeel, maar het negeren van de - eerder gestarte - centraal schriftelijke praktijkexamens en digitale examens algemene vakken van een grote groep basis-, kader- en gl-leerlingen van het vmbo was toch pijnlijk.

De vraag naar het waarom van deze nieuwe aandacht is moeilijk op een sluitende manier te beantwoorden, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de schreeuwende behoefte aan vakmanschap in allerlei sectoren. De huidige hoogconjunctuur biedt een kans het imago van het vmbo te versterken en de waardering voor het vakmanschap te vergroten.

Daarnaast biedt het een kans de wijze van examinering in het beroepsgerichte vmbo als voorbeeld te zien voor mogelijke wijziging van de examens voor tl-, havo- en vwo-leerlingen. Immers, de nu lopende vmbo-examens kunnen digitaal op verschillende momenten worden afgelegd en daar wordt door scholen massaal gebruik van gemaakt. Daarnaast kan voor de basis- en kaderleerlingen (van het beroepsgerichte vak) eerst het centraal examen worden afgenomen en vervolgens het schoolexamen. Op die manier kan het laatste ook echt een eigen invulling op schoolniveau betekenen en van meer toegevoegde waarde zijn dan wanneer het schoolexamen een proefexamen is voor het centraal examen. Kortom, kansen om te benutten.

Mooi dat het vmbo volop in de spotlight staat. Nu er voor zorgen dat het geen incidentele of conjunctuur-gebonden aandacht is, maar structurele en conjunctuurbestendige.