Het bestuur van de VO-raad nodigt alle bestuurders van vo-scholen uit voor de Algemene Ledenvergadering op 29 november aanstaande. Gastspreker op deze ALV is Gert Biesta. Hij zal een bijdrage leveren over de polarisatie in het publieke onderwijsdebat, aan de hand van actuele thema’s als het lerarentekort, het curriculum en onderwijstijd.

Uiterlijk twee weken van tevoren ontvang je dan de agenda en de vergaderstukken.

Datum en tijd 

Woensdag 29 november 2023, van 13.00 tot 17.00 uur 

Locatie

Centrum van Utrecht

Voor wie

Schoolbestuurders in het vo. 

Aanmelden en vragen 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. 

Bij vragen over de ALV kun je ons mailen via bestuur@vo-raad.nl.
 

Optie: extra ALV op 6 december

Op de ALV van 29 november staat een wijziging van de statuten op de agenda. De ledenvergadering besluit dan over het in de statuten opnemen van de resultaatverantwoordelijke eenheid Schoolleiders VO. Om te kunnen besluiten over een statutenwijziging is een quorum nodig van twee-derde van de leden. Als dat quorum er niet is, wordt op 6 december om 9.00 uur ’s ochtends een extra, digitale ALV gehouden, waar alleen de statutenwijziging op de agenda zal staan. Bij deze extra vergadering is geen quorum nodig voor de besluitvorming. Als blijkt dat de tweede vergadering op 6 december nodig is, ontvangen bestuurders op 30 november hiervoor de uitnodiging met de vergaderlink.