'Samen aan zet' is het motto van de Week Tegen Pesten 2020. In deze week - van 21 tot en met 25 september 2020 - staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Rond de week is voor scholen extra informatie en gratis (les)materiaal beschikbaar.

De Week Tegen Pesten 2020 gaat nog meer dan in andere jaren over het belang van de groepsvorming aan het begin van het nieuwe schooljaar: hoe willen we met elkaar een start maken en hoe willen we met elkaar omgaan? De eerste weken na de zomervakantie zijn doorslaggevend voor de rest van het jaar op dit vlak. Als er een goede sfeer wordt gecreëerd in de groep, zal er gedurende het schooljaar minder behoefte zijn om te pesten. Leraar én leerlingen moeten dit samen doen; zij zijn samen aan zet. 

Op de website weektegenpesten.com vinden scholen meer informatie over de week en kosteloos (les)materiaal rond ‘Samen aan zet’. 

Laat zien dat u meedoet
Laat zien dat uw school meedoet en inspireer andere scholen door uw activiteiten te delen. Hoe? Door eenvoudig het formulier op de site van de Week Tegen Pesten in te vullen. Uw school wordt dan getoond op het Google-kaartje.


De Week tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Vanaf 2014 werkt de VO-raad met de PO-Raad en deze stichting aan veilige scholen.

Week van Respect en Paarse Vrijdag

Naast de Week Tegen Pesten vinden jaarlijks ook de Week van Respect (dit jaar van 9 t/m 15 november) en Paarse Vrijdag (dit jaar op 11 december) plaats. Door deze data in de schoolkalender op te nemen ontstaat er een rode draad door het schooljaar heen waarbij op een eenvoudige manier stil kan worden gestaan bij het actief werken aan een veilige school.