Van 23 tot en met 27 september is het de Week Tegen Pesten 2019. Dit jaar is het thema: 'Wees een held, met elkaar'.

Samenwerking met de hele groep staat centraal. Met elkaar zorg je voor een goede sfeer en ontstaat er minder behoefte om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Scholen die mee willen doen aan de Week Tegen Pesten 2019 kunnen in juni de campagneposter bestellen. Vanaf het nieuwe schooljaar komt gratis lesmateriaal online rond het thema van de week op de website weektegenpesten.com. Daarmee kunnen scholen en leraren direct aan de slag in de klas en werken aan een positief groepsklimaat.

Belangrijke periode

De Week Tegen Pesten vindt plaats van 23 t/m 27 september. Deze periode is een goed moment voor scholen om extra aandacht te vragen voor het probleem van pesten en samen met het team van leraren, leerlingen en ouders te werken aan een veilig schoolklimaat. De eerste weken na de zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming en zijn doorslaggevend voor hoe leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan.

Organisatie

De Week Tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Vanaf 2014 werkt de VO-raad met de PO-Raad en deze stichting aan veilige scholen.

Week van Respect en Paarse Vrijdag

Naast de Week Tegen Pesten vinden jaarlijks ook de Week van Respect (dit jaar van 4 t/m 10 november) en Paarse Vrijdag (dit jaar op 13 december) plaats. Door deze data in de schoolkalender op te nemen ontstaat er een rode draad door het schooljaar heen waarbij op een eenvoudige manier stil kan worden gestaan bij het actief werken aan een veilige school.