Het platform 'Naar Inclusiever Onderwijs' organiseert van 27 september tot en met 1 oktober 2021 de Week van Inclusief Onderwijs. Tijdens deze week wordt er stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die nu al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden.

Met verschillende partijen wordt gesproken over hoe de route naar inclusief onderwijs kan worden versneld. Ook gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer. Hierbij worden de Kamerleden geinformeerd over de stand van zaken omtrent inclusief onderwijs, worden ervaringen gedeeld en vragen beantwoord.

(Onderwijs)professionals kunnen zich inschrijven voor diverse sessies die deze week worden georganiseerd:

  • Naar inclusiever onderwijs: stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en scholen.
  • Inclusief onderwijs: praktijk en beleid in gesprek.
  • Inclusiever onderwijs in scholen en het ondersteuningsaanbod van het platform Naar Inclusiever Onderwijs.
     

Verder worden in deze week bijdragen geleverd aan het congres van de VO-raad op 30 september en de sectorraad Praktijkonderwijs, op 29 september.

Programma

Het uitgebreide (voornamelijk online) programma van deze week is te lezen op de site weekvaninclusiefonderwijs.nl

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden 

U kunt zich via de website van het platform aanmelden voor een of meerdere van de sessies
 

Over inclusief onderwijs 
Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Het gaat hierbij om een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben.