Tijdens deze Algemene Ledenvergadering staan onder andere de volgende actuele thema's op de agenda: het sectorakkoord, de vereenvoudiging bekostiging en governance passend onderwijs. Ook kunt u tijdens rondetafelgesprekken met collega’s in gesprek over de overgang po-vo: hoe kunnen we deze overgang zo goed mogelijk laten verlopen? Inleidend houdt Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) een bespiegeling hoe volgens haar deze overgang het beste vorm kan krijgen.

Daarnaast worden tijdens de ALV het jaarverslag en de jaarrekening 2017 besproken.

Let op: deze ALV stond oorspronkelijk op 7 juni gepland. De ALV is verplaatst naar 31 mei om te voorkomen dat deze samenvalt met die van de PO-Raad, die op 7 juni plaatsvindt.

Datum en tijd

Donderdag 31 mei 2018

Lunch: 12.00 tot 13.00 uur
ALV: 13.00 tot 17.30 uur

(LET OP: aanvangstijden zijn gewijzigd) 

Locatie

Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Rijsenburg

Voor wie

Leden van de VO-raad

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier

Bij afwezigheid kunt u via het machtigingsformulier een collega machtigen voor deelname aan de stemmingen.