De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad staat dit najaar gepland op 25 en 26 november 2020.

Omdat de omstandigheden waaronder deze bijeenkomst wordt gehouden vooralsnog onbekend zijn, volgt nadere informatie over opzet, inhoud, locatie/vergaderwijze en geldende regelgeving op een later moment.