Op donderdagochtend 11 juni aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad plaats. De vergadering zal deze keer in digitale – maar niettemin interactieve – vorm plaatsvinden. Uiteraard bespreken wij de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het vo; dat onderwerp beslaat het grootste gedeelte van deze ALV.

Met u kijken we terug op deze tumultueuze periode, waarin in korte tijd meerdere bijzondere ontwikkelingen zijn ingezet en ingrijpende besluiten zijn genomen. Het bestuur verantwoordt zich over zijn handelen en bespreekt met u de koers voor de komende periode. Voor het overige staan een aantal gebruikelijke onderwerpen op de agenda, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag en de jaarrekening. De agenda en bijbehorende vergaderstukken zullen uiterlijk eind week 22 - enkel digitaal - aan u worden toegestuurd.

Datum en tijd

Donderdag 11 juni 2020, van 9.30 tot 11.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de ALV kan tot en met maandag 8 juni aanstaande via het online formulier. Alleen leden van de VO-raad kunnen zich aanmelden. 

Na aanmelding ontvangt u rond 9 juni 2020 uw inlog voor zowel de ALV-app als de link naar de digitale omgeving waar het ALV webinar zal plaatsvinden. Deze mail ontvangt u via Yellenge (check daarbij ook uw spam-map want mogelijk komt de mail daar terecht).

Gemachtigd bestuurder gewijzigd? Geef dit voor 8 juni door

De gemachtigd bestuurder brengt bij de besluitvorming de (gewogen) stemmen uit namens het schoolbestuur. Bij afwezigheid of verhindering van de gemachtigd bestuurder kan deze worden vervangen door een collega-bestuurder die de stemmen uitbrengt. Ter voorbereiding op een gewogen stemming moeten vooraf in het systeem de stemmen bij de juiste persoon ondergebracht worden. Daarom verzoeken wij u de vervanging van de gemachtigd bestuurder voor 8 juni 2020 aan ons door te geven door een mail te sturen naar jessicavanleeuwen@vo-raad.nl.

Zonder doorgeven van de gewijzigde gemachtigd bestuurder kan namens uw bestuur niet worden gestemd op 11 juni 2020.