Op donderdag 2 juni aanstaande vindt de ledenvergadering van de VO-raad plaats. Naast de formele ALV staat hierbij het onderwerp Samenwerking schoolleiders en bestuurders op de agenda.

Datum

Donderdag 2 juni 12.00 uur ontvangst met lunch, 13.00 uur start programma en formele ALV met afsluitende borrel.

Locatie

De vergadering vindt plaats in het Muntgebouw aan de Leidseweg 90, 3531 BG in Utrecht. Wij willen u vragen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. U kunt gebruik maken van de pendeldienst vanaf Utrecht Centraal naar het Muntgebouw. Meer informatie over de pendeldienst vindt u de begeleidende mail die deelnemers rond 20 mei ontvangen samen met de vergaderstukken.

Programma

De bijeenkomst start om 13.00 uur. Voorafgaand aan de formele ALV staat het onderwerp Samenwerking schoolleiders en bestuurders op de agenda.  Hierover wordt plenair een presentatie gegeven en vinden rondetafelgesprekken plaats.

Hierna is een korte formele algemene ledenvergadering van de VO-raad gepland. Op de agenda staan onder meer de vaststelling van de jaarstukken en een aantal besluiten over cybersecurity. Over dat laatste onderwerp vindt op 19 mei ook een webinar plaats. Tijdens de afsluitende borrel is er de gelegenheid om informeel afscheid te nemen van oud-voorzitter Paul Rosenmöller.

Aanmelden

Vanaf 20 mei aanstaande kunnen leden zich aanmelden via het online formulier. Alleen leden van de VO-raad kunnen zich aanmelden voor de ALV. Aanmelding is mogelijk tot 30 mei aanstaande. De agenda en bijbehorende vergaderstukken worden uitsluitend digitaal toegestuurd.

Deelnemers ontvangen rond 1 juni een mail van Yellenge met daarin de inloggegevens voor de ALV-app, met daarin de vergaderstukken en de mogelijkheid tot stemmen tijdens de ALV.

Direct aanmelden