Op 2 juni 2022 vindt een Algemene Ledenvergadering van de VO-raad plaats. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Meer informatie volgt.