In samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi organiseert het Dashboard Passend Onderwijs op 12 maart de bijeenkomst ‘Aan de slag met data over passend onderwijs’.

Tijdens deze bijeenkomst leert u werken met het Dashboard Passend Onderwijs (DPO) en de monitor AOJ van het NJi. Data worden steeds belangrijker, maar hoe vindt u de juiste data? Met deze interactieve bijeenkomst bieden wij u middelen, waarmee u leert zoeken naar specifieke data, die antwoord geven op uw concrete vraag.

Aan de slag met vragen

Wilt u weten hoe het aanbod in uw regio is en of het dekkend is? Of wilt u weten wat het aantal leerlingen per schooltype is of per clusterniveau? En wilt u weten of de fietsafstand van leerlingen naar een school in de regio acceptabel is? Komt u dan naar de bijeenkomst ‘Aan de slag met data over passend onderwijs’.

Doelgroep

De bijeenkomst is voor medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, en kwaliteitsmedewerkers in het bijzonder, die zich bezighouden met vragen over bijvoorbeeld dekkend aanbod, voorbereiden van een OOGO overleg en hulpvragen van leerlingen en/ of ondersteuning aan leerlingen.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 maart 2020 van 9:00 tot 12:00 uur. De precieze locatie volgt nog.

Aanmelden

U kunt zich via dit aanmeldformulier kosteloos bij ons aanmelden.