Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een drietal webinars over dilemma’s die er in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Waar loopt een (startende) leraar tegenaan? Wat vraagt dit qua visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en bijvoorbeeld de opleiding hierin? Op 28 september staat de tweede webinar uit deze reeks gepland.

“Dag in dag uit moet het gebeuren in de klas en in de school, door de leraar en alle andere professionals die de leerlingen ondersteunen. Beginnende leraren zijn vaak maar beperkt voorbereid op het omgaan met leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. En startende leraren worden hier in hun eerste jaren ook nog weinig in begeleid. Hetzelfde geldt voor schoolleiders.” uit de 'Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’.

Programma deel 2:  Aspecten van passend meesterschap

Ingrid Paalman (lector Goede Onderwijspraktijken bij Hogeschool Viaa in Zwolle) neemt het plenaire deel van deze bijeenkomst voor haar rekening, waarin zij als vervolg op de eerste webinar een verdiepingsslag maakt naar ‘persoonlijk meesterschap van leraren’.

In deze webinar willen we de aandacht vanuit passend onderwijs richten op relatie, verbinden en ontmoeting. De webinar neemt je mee in theorie die helpend is in de onderwijspraktijk van elke dag. In de vorige webinar is aandacht besteed aan het leren kennen van het kind. In deze webinar richten we onze aandacht van het kind naar de leraar om vervolgens kind en leraar in zijn context weer aan elkaar te verbinden. Elk mens groeit op in een context. Voor het ene kind betekent dit warmte, genegenheid en vrijheid. Het andere kind is misschien onderdeel van een context waarbij de kans tot volwaardig opgroeien vele malen lastiger is, terwijl de rechten van het kind voor beiden even sterk geldt.

Wat is het belang van het kennen van jezelf als persoonlijk professional in deze waarneming? Hoe beïnvloedt dat je kijk op passend onderwijs? Hoe verhouden zich daarbij aspecten van authenticiteit, vaardigheden, empathie en vertrouwen? Wat heb je dan van elkaar nodig in een omgeving van leren en ontwikkelen? Wat betekent dit voor jouw klas, in jouw school en de omgeving waar jouw school staat?

Een veel gehoorde klank is daarbij dat de stem van de leerling en de leerkracht ertoe doen. Beiden hebben vaste grond nodig om te kunnen groeien in een leer- en ontwikkelomgeving die daartoe uitnodigt. Om dat te bereiken is het nodig goed te kijken naar onze manieren van doen. Hoe doe je dit in je rol als leraar, student, schoolleider, ondersteuningsmedewerker, lerarenopleider of studentbegeleider?

Jezelf te zijn en van daaruit in verbondenheid ontwikkelen. Dichterbij het vertrouwen komen dat Emerson reeds begreep ‘To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment’ (Ralph Waldo Emerson).

Doorpraten in de gespreksgroepen

Na dit plenaire deel krijg je de mogelijkheid om over de presentatie door te praten in een kleinere groep. Iedere groep heeft een gespreksleider en voert een verdiepend gesprek aan de hand van de vragen die Ingrid heeft gesteld.

Praktische informatie

Het tweede webinar bestaat uit twee delen. Je kunt je aanmelden voor alleen het plenaire deel of voor het plenaire deel én de gespreksgroepen.

Wanneer: 28 september 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders, studenten
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

Direct aanmelden