Op 17 december organiseert het Expertisepunt LOB een bijeenkomst rond het bevorderen van een soepele doorstroom vo-mbo-hbo. Hoe kunnen we – op basis van inzichten uit onderzoek en de praktijk – de huidige aanpak op dit vlak nog beter laten aansluiten bij wat jongeren nodig hebben?

De overstap van de ene naar de andere onderwijssoort is een risicovolle periode. Switch of zelfs uitval liggen op de loer. In het hele land wordt in doorstroomprojecten en samenwerkingsverbanden gewerkt aan een succesvolle doorstroom van jongeren. Waar richten we ons op met deze organisaties; met welke activiteiten trachten we jongeren bij de overstap te helpen? En werkt het? Hoe succesvol zijn we als zoveel leerlingen switchen van opleiding of uitvallen? Kunnen we dit voorkomen, kan de aanpak nog beter? Of hoort dit bij de zoektocht van jongeren naar een passende plek in het vervolgonderwijs? En wat is de rol van LOB bij het succesvol doorstromen?

Tijdens de bijeenkomst gaan we over deze vragen nader in gesprek, aan verschillende gesprekstafels. De inleiding wordt verzorgd door Jeany van Beelen. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de aansluiting van havisten/vwo'ers en mbo'ers die naar het hbo gaan, en zal ook ingaan op de rol van beroepsbeelden bij het keuzeproces van jongeren.

Bekijk het complete programma.

Datum en tijden

Dinsdag 17 december 2019, van 13:30-16:30 uur

Locatie

Muntgebouw-Utrecht, Leidseweg 90, Utrecht

Voor wie       

Projectleiders doorstroomorganisaties, voorzitters regionale samenwerkingsverbanden en aansluitcoördinatoren – allen gericht op doorstroom vo-mbo, mbo-hbo en/of vo-hbo.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier van het Expertisepunt LOB