Op 18 maart 2020 organiseert het bestuur van regio Amsterdam (regio 8) een bijeenkomst met als thema’s: Superdiversiteit, in gesprek met Maurice Crul en de inbreng van schoolleiders uit Amsterdam op de discussienotitie ‘De Toekomst van het Onderwijs’.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur
Welkom
door Steven Tan (voorzitter regiobestuur Amsterdam) en Huseyin Asma (gastheer van Metis)
15.20 uur
Thema 1: Superdiversiteit
ingeleid door prof.dr. Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU
16.20 uur
Thema 2: De notitie ‘De Toekomst van het Onderwijs’
(discussie)

In de wandelgangen ook wel het onderwijspact genoemd. Wat is de input vanuit Amsterdam op deze notitie, die de VO-raad zou moeten meenemen in de peiling van de achterban?

16.45 uur
Reflectie en actualiteiten
door Paul Rosenmöller
17.00 uur
Einde programma
met borrel

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan t/m 13 maart 2020 via onderstaand aanmeldformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Direct aanmelden