Tijdens deze middag gaat u aan de hand van een aantal prikkelende stellingen met collega’s in gesprek over kansengelijkheid. Wat kunnen scholen doen om de kansengelijkheid te vergroten, en hoe wenselijk of onwenselijk zouden aanpassingen in het stelsel zijn voor het bevorderen van de kansengelijkheid? De middag wordt ingeleid door Ilias El Hadioui, wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit en schrijver van het boek 'Hoe de straat de school binnendringt' (2011).

Datum en tijd

Maandag 11 september 2017, van 14.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Locatie

Picasso Lyceum, Paletsingel 38c, Zoetermeer

Programma

In de Staat van het Onderwijs 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs laten zien dat verschillen tijdens het voortgezet onderwijs toenemen in plaats van afnemen. Dit terwijl het bieden van gelijke kansen aan kinderen hoog op de agenda van de politiek en vo-sector staat. Kinderen met dezelfde talenten moeten immers dezelfde kansen krijgen, het opleidingsniveau van hun ouders zou daar geen rol in mogen spelen. Sinds de inspectie concludeerde dat de praktijk een stuk weerbarstiger is, is de VO-raad zowel intern als extern het gesprek aangegaan over dit thema.

Ilias El Hadioui wordt inmiddels door meerdere scholen en door de politiek geraadpleegd over kansenongelijkheid en multi-etniciteitsvraagstukken binnen het onderwijs. Deze middag geeft hij een plenaire inleiding over wat hij ziet gebeuren in het onderwijs en de stappen die scholen kunnen nemen in relatie tot het bevorderen van kansengelijkheid.

Na een korte pauze gaan we daarna in kleine groepen verder met elkaar in gesprek over dit thema, onder leiding van ervaren debaters die aan de hand van prikkelende stellingen het gesprek openen. U kunt zelf kiezen voor een van de deelthema’s:

  • categorale scholen (Kunnen we dat nog uitleggen in relatie tot kansengelijkheid?);
  • schaduwonderwijs (Is dit niet omdat scholen iets laten liggen?);
  • brede brugklassen (Werkt dit en zo ja, hoe doen we dit dan?);
  • toelatingscriteria (Hoe hard en eerlijk zijn deze voor alle leerlingen?).


Een deel van de bijeenkomst wordt daarnaast besteed aan het doornemen van actualiteiten met VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller.

Tijdsschema:

13.30 uur Inloop met koffie/thee
14.00 uur Opening door dagvoorzitter Artho Jansen   
14.05 uur Terugkoppeling vanuit het SLP
14.15 uur Terugkoppeling vanuit de LAR
14.25 uur Actualiteiten door Paul Rosenmöller
15.00 uur Lezing door Ilias El Hadioui
16.00 uur Korte pauze met koffie/thee
16.15 uur Aan de slag in vier groepen aan de hand van thema’s:
  • categorale scholen
  • schaduwonderwijs
  • brede brugklassen
  • toelatingscriteria
17.30 uur Afsluiting en borrel
18.00 uur Slot

   
Aanmelden

U kunt zich tot en met 5 september a.s. aanmelden via onderstaand formulier. Bij uw aanmelding kunt u aangeven over welke onderwerpen uit de actualiteit u wilt worden bijgepraat.