Op 28 oktober organiseert het bestuur van regio Zuid een bijeenkomst rond het thema ‘toetsing en examinering’.

Datum en tijden

Maandag 28 oktober van 15:00 tot 18.00 uur (met aansluitend een maaltijd)

Locatie

NOVOTEL, Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders, examensecretarissen en kwaliteitszorgmedewerkers

Programma

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

  • 14:30 - 15.00 uur: Inloop
  • 15.00 - 15.15 uur: Opening en welkom door regiobestuur en adviesraad schoolleiders
  • 15.15 - 15:45 uur: Actuele ontwikkelingen in de sector en beantwoording van vragen uit de regio door Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
  • 15.45 - 18:00 uur: Thema toetsing en examinering met onder andere een bijdrage van Anton Béguin, directeur Centrale Toetsen en Examens bij Cito en lid van de commissie Kwaliteit Schoolexaminering
  • 18.00 - 19:00 uur: Afsluiting en maaltijd met gelegenheid tot napraten
     

Toetsing en examinering
Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat. De vraag of de kwaliteit van de (school)examinering wel geborgd is op alle scholen, en of er mogelijkheden zijn voor verbetering staat hoog op de agenda. De onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering onderzocht in het najaar van 2018 hoe het gesteld is met de kwaliteit van de schoolexaminering. De commissie concludeerde dat het systeem van kwaliteitsborging kwetsbaarheden bevat en dat de schoolexaminering te weinig wordt vormgegeven vanuit de onderwijsvisie en als volwaardige aanvulling op het centraal examen. Om te komen tot een betere kwaliteitsborging, werden aanbevelingen gedaan.

Tijdens de bijeenkomst zullen we vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten. Anton Béguin geeft zijn visie op het vraagstuk vanuit zijn rol als directeur Centrale Toetsen en Examens bij Cito en als lid van de commissie Kwaliteit Schoolexaminering. Daarnaast is er volop gelegenheid om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Dit kan t/m 25 oktober a.s.