Deze bijeenkomst is helaas afgelast.

Wilt u nader in gesprek gaan over de versterking van de verantwoording en uw ideeën en kritische kanttekeningen delen, dan kunt u contact opnemen met de VO-academie via info@vo-academie.nl.

Het kan zijn dat dr. Cor van Montfort (onder andere Algemene Rekenkamer en universiteit Tilburg) dan contact met u opneemt om uw bijdrage telefonisch te bespreken. Van Monfort onderzoekt momenteel in opdracht van de VO-raad en VO-academie hoe de vo-sector zich op een goede en zorgvuldige manier kan verantwoorden en op welke punten de vo-sector extra in kan zetten. Hij neemt uw input - en de opbrengsten van twee eerder gehouden rondetafelgesprekken - graag mee in zijn eindrapportage, waarin concrete aanbevelingen worden gedaan voor schoolbesturen en de VO-raad.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (tweedaagse) op 28 en 29 november a.s. wordt ook nader gesproken over het thema 'autonomie en verantwoording'.