In aanloop naar de formele evaluatie passend onderwijs door het ministerie van OCW in 2020 willen de PO-Raad en VO-raad komen tot een - zoveel mogelijk - gezamenlijk standpunt over de toekomst van passend onderwijs. Deze regionale bijeenkomst - de derde van een reeks - vormt dé gelegenheid om mee te praten over en bij de dragen aan deze standpuntbepaling.

Let op: deze derde bijeenkomst is alleen voor voorzitters en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over de toekomst van passend onderwijs en actuele thema’s die in dat kader aan bod komen. Er zal een aantal kernvragen gesteld worden over de implementatie van de wet passend onderwijs, de ambities voor de toekomst en de randvoorwaarden c.q. de input op thema’s voor de doorontwikkeling van passend onderwijs.  Paul Rosenmöller en Marieke Dekkers zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn. 

Uw input wordt gebruikt om tot een gezamenlijk standpunt te komen, dat tijdens de ALV van de VO-raad in november geagendeerd zal worden. 

Tijdens de bijeenkomst kunnen we ook peilen of er behoefte is aan meer bijeenkomsten in deze samenstelling.

Programma:

  • 13.30 - 14.00 uur: inleiding over de aanleiding voor passend onderwijs, het proces en de eerste uitkomsten.
  • 14.00 - 15.00 uur: interactieve gedachtewisseling over de toekomst van passend onderwijs aan de hand van een aantal thema’s.
  • 15.00 - 15.30 uur: conclusies en afspraken voor het vervolg.
     

Datum en tijden

Woensdag 9 oktober 2019, van 13.30 tot 15.30 uur

Locatie

Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Let op! Deze bijeenkomst is alleen voor voorzitters en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.

Overige bijeenkomsten 

Naast bovenstaande bijeenkomst vindt nog een aantal bijeenkomsten plaats waarbij leden in de gelegenheid zijn om mee te praten over het standpunt passend onderwijs van de VO-raad: