Met deze bijeenkomst wordt de aftrap gegeven voor een nieuw landelijk netwerk voor HR-functionarissen, opgezet door de VO-raad. Kom ook naar de bijeenkomst en sluit u aan bij het netwerk. Bij deelname wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen rond thema’s als de CAO VO, werkgeverschap en professionalisering van de schoolorganisatie, kunt u praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met collega’s uit het veld én kunt u de VO-raad van input voorzien rond deze thema’s.

Datum en tijden

Donderdag 16 mei, van 12:30 tot 16:00 uur (inlooplunch vanaf 12:30 uur, start programma 13:00 uur)

Locatie

Utrecht. De precieze locatie volgt.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Deelname is kosteloos.

Overige bijeenkomsten

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 21 november (zelfde tijden en locatie). U kunt zich hier ook (apart) voor aanmelden via bovenstaand formulier.

Na deze data zal het netwerk jaarlijks een aantal keer bij elkaar komen. De VO-raad zal hiervoor bijeenkomsten organiseren. 
 

Vragen

Heeft u vragen over het netwerk voor HR-medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Gemma Hufen (gemmahufen@vo-raad.nl) of Jonah Opsteen (jonahopsteen@vo-raad.nl).